UniwersytetKlinika Psychiatrii


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

71-460 Szczecin, ul. Broniewskiego 26
tel. +48 91 351 13 20
kl_psych@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886