UniwersytetZakład Badań Biochemicznych (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka


Zespół:

  • mgr Joanna Palma
  • mgr inż. Monika Kulaszyńska
  • Wiktoria Czarnecka

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W jednostce odbywa się kształcenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. 
Kształcenie studentów przebiega w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w wykładowym języku polskim oraz w języku angielskim dla studentów z English Division. W jednostce prowadzone są zajęcia dla studentów I i II stopnia kierunków Dietetyka, Dietetyka kliniczna, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, magisterskich Fizjoterapia, Lekarskiego oraz Farmacji. Jednostka kształci również studentów III stopnia Szkoły doktorskiej.
Proces dydaktyczny prowadzony jest metodami tradycyjnymi, jak również z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning) przy użyciu platformy Moodle, MS Office 365 i innych aplikacji i platform komunikacyjnych. Zainteresowania naukowe i kliniczne: zaburzenia kompozycji mikrobioty jelitowej i wpływ tych zmian na funkcjonowanie neuropsychiatryczne oraz inne manifestacje kliniczne, biologiczne uwarunkowania przepuszczalności jelitowe. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka

Specjalista Mikrobiologii Żywności i Biotechnologii Przemysłowej, nauczyciel akademicki i badacz. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W dniu 21 listopada 2022 otrzymała nominację profesorską od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyplom uzyskany w 2019 roku Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Tytuł osiągnięcia „Wybrane mechanizmy modulacji osi mózgowo-jelitowej i ich znaczenia kliniczne”. Stopień doktora nauk medycznych, dyplom uzyskany w 2013 roku w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Temat pracy doktorskiej: Analiza mutacji genu NPHS2 kodującego podocynę u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym. Promotor - prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz. Magister biotechnologii, dyplom uzyskany w 2006 roku w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Temat pracy magisterskiej: Listeriobójcza aktywność bakterii Carnobacterium divergens. Promotor - dr hab. inż. Anna Sip. Lider polskiego projektu The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times oceniającego wpływ infekcji koronawirusem SARS CoV-2 na zdrowie psychiczne i fizyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i European Lifestyle Medicine Organization. Wykładowca wielu zjazdów w kraju i za granicą. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Dorobek naukowy obejmuje ponad 151 publikacji, opublikowanych m.in. w recenzowanych czasopismach zagranicznych w tym z listy filadelfijskiej. Sumaryczny Impact Factor wynosi ponad 387, indeks Hirscha 19. Współorganizatorka konferencji naukowo-szkoleniowych z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną.


Adres jednostki:

71 - 460 Szczecin, ul. Władysława Broniewskiego 24


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 441 48 08, +48 91 441 48 22, fax +48 91 441 48 07

E-mail: spbb@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886