UniwersytetDoposażenie infrastruktury badawczej dla potrzeb testowania nowatorskich terapii w kulturach 2D/3D


Logo projektu:

Doposażenie infrastruktury badawczej dla potrzeb testowania nowatorskich terapii w kulturach 2D/3D

Nr umowy:

7196-IA-SP-2021


Okres realizacji:

6.10.2021-31.12.2022


Wartość projektu:

1 477 691,34


Kierownik projektu:

dr Patrycja Kłos


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Platforma badawcza łączy w sobie funkcję czytnika absorbancji, fluorescencji i luminescencji z funkcją mikroskopu świetlnego (fluorescencja, jasne pole, kolorowe jasne pole, kontrast fazowy), pozwalając na jednoczesne zbieranie i analizę zarówno danych jakościowych, jak i ilościowych z komórek. Dodatkowo wyposażona jest w komorę z regulowaną atmosferą w zakresie CO2, O2, temperatury i wilgotności, która zapewnia nawet długoterminową hodowlę i analizę komórek w warunkach standardowych (37oC, 5% CO2), jak i w atmosferze hipoksji, odpowiadającej warunkom panującym wewnątrz guza nowotworowego. Podawanie badanych substancji do komórek, bez konieczności otwierania komory i zmiany parametrów hodowli zagwarantuje dwukanałowy dyspenser, pozwalający na precyzyjne dozowanie związków chemicznych bezpośrednio do naczyń hodowlanych. Unikatowy system optyczny zawiera zestaw różnych obiektywów (10x, 20x, 40x z kontrastem fazowym oraz imersyjny 60x) osadzonych na zmotoryzowanej głowicy, dzięki czemu naczynia hodowlane pozostają zawsze w tej samej pozycji a powiększenie i pole widzenia zmieniane są automatycznie, z poziomu oprogramowania. Detektory CMOS i kamera CCD z niskim poziomem szumów zapewniają wysoką czułość i precyzyjny odczyt sygnału pochodzącego z komórek. Wysokiej jakości kontrast fazowy oraz trzy kanały fluorescencji (niebieski, czerwony i zielony) pozwalają na wizualizację komórek niebarwionych oraz znakowanych popularnymi barwnikami przyżyciowymi. Aparatura umożliwia obrazowanie oraz analizę parametrów biochemicznych i morfologicznych klasycznych, płaskich kultur, oraz hodowli trójwymiarowych (sferoidów).


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886