UniwersytetIdentyfikacja zmian epigenetycznych determinujących przebieg kliniczny szpiczaka mnogiego


Logo projektu:

Identyfikacja zmian epigenetycznych determinujących przebieg kliniczny szpiczaka mnogiego

Nr umowy:

0175/DIA/2020/49


Okres realizacji:

11.09.2020-11.09.2022


Wartość projektu:

220000


Kierownik projektu:

Jakub Rosik


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

Nowotwory złośliwe to jedna z wiodących przyczyn zgonów na świecie a druga w Polsce. Szpiczak mnogi to nowotwór pochodzący z komórek plazmatycznych, krwinek białych odpowiedzialnych za produkcję przeciwciał. Na szpiczaka w Polsce każdego roku zapada 1200 osób a 1100 umiera. Wyniki leczenia w ostatnich latach ulegają stopniowej poprawie, chociaż oporność na leczenie nadal stanowi istotny problem.

Działając w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu Identyfikacja zmian epigenetycznych determinujących przebieg kliniczny szpiczaka mnogiego,mamy zamiar zweryfikować istotność zmian epigenetycznych dla przebiegu tego nowotworu. Wspomniane mechanizmy mogą zaburzyć ekspresję genów w sposób niezależny od sekwencji DNA. Najważniejszym procesem epigenetycznym badanym w projekcie kierowanym przez Jakuba Rosika pod opieką dra hab. Tomasza Wojdacza jest metylacja DNA, której związek z powstawaniem i przebiegiem klinicznym innych nowotworów został już potwierdzony. W ramach badań zostaną wykorzystane najnowsze technologie analizy wspomnianego zaburzenia oraz zaawansowane obliczenia bioinformatyczne.

Sukces właśnie rozpoczętego projektu Jakuba Rosika  – powiązanie metylacji DNA z przebiegiem klinicznym szpiczaka byłby kamieniem milowym na drodze do poprawy stosowanych schematów terapii i odkrywania nowych punktów uchwytu leczenia przeciwnowotworowego. Realizacja zakładanych celów umożliwi stworzenie podstaw diagnostycznych do personalizacji leczenia tej choroby oraz badań nad nowymi lekami celującymi właśnie w te procesy.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886