UniwersytetLI Ogólnopolska VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych


Logo projektu:

LI Ogólnopolska VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych

Nr umowy:

DNK/SP/515035/2021


Okres realizacji:

15.11.2021-15.05.2023


Wartość projektu:

33000


Kierownik projektu:

Piotr Ostrowski


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

51. Ogólnopolska 6. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie
jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 2022 roku odbędzie się ona w dniach 11-13 marca.
Konferencja ma na celu integrację środowiska akademickiego reprezentowanego przez studentów
poprzez prezentację uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych (realizowanych
w macierzystych uczelniach), poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów w środowisku
naukowym. Organizacja konferencji jest bardzo dużym wyzwaniem nie tylko organizacyjnym, ale
również naukowym.
Szacuje się, że łącznie w konferencji udział weźmie około 400 osób. Zaplanowane sesje konkursowe
to: Nauk podstawowych, Nauk o zdrowiu, Stomatologiczna, Niezabiegowa, Zabiegowa, Case report -
opis przypadku klinicznego oraz sesja plakatowa dla doktorantów z zakresu nauk medycznych.
W ostatnich latach konferencja zyskała ogromne uznanie w środowisku lokalnym (Konferencja objęta
jest patronatem Prezydenta Miasta Szczecina, Rektora PUM, jak i Agencji Rozwoju Metropolii
Szczecińskiej). Konferencja przyciąga rosnącą liczbę sponsorów z branży medycznej - wspierają nas
m.in.: wydawnictwa, producenci odzieży medycznej oraz organizatorzy kursów medycznych. Dzięki
wsparciu Uczelni oraz sponsorów nasza konferencja jest największą w regionie konferencją
studencką w dziedzinie nauk medycznych.
515035
Strona


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886