UniwersytetXXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego


Logo projektu:

XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

Nr umowy:

DNK/SP/550857/2022


Okres realizacji:

1.08.2022-1.02.2023


Wartość projektu:

46200


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Janusz Moryś


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego jest kolejnym z cyklicznie organizowanych
od roku 1926 Zjazdów Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Celem konferencji zaplanowanej na
14-16.09.2022 jest wymiana informacji na temat najnowszych badań naukowych, prac rozwojowych i
osiągnięć poszczególnych ośrodków akademickich. Kongres pozwoli na poszerzanie wiedzy,
nawiązywanie kontaktów naukowych oraz nawiązanie współpracy międzyośrodkowej.
Pandemia Covid -19 spowodowała odwołanie Kongresu, który miał odbyć się w roku 2020, od
ostatniego spotkania polskich anatomów minęło już 5 lat, zatem istnieje duża potrzeba środowiska do
organizacji spotkania i wymiany doświadczeń oraz potrzeba integracji środowiska.
Szacuje się,że w kongresie weźmie udział około 150 naukowców z kraju i z zagranicy. W sesjach
plenarnych i wykładach otwartych około 200 osób - studentów, doktorantów, osób zainteresowanych
tematyką anatomii. Zaplanowane sesje tematyczne obejmują aspekty anatomii prawidłowej,
klinicznej, neuroanatomii, anatomii weterynaryjnej a takze histologii. Kongres promować będzie
potencjał naukowy i możliwości prowadzenia działalności naukowej na forum społeczności lokalnej
Szczecina poprzez współpracę z lokalnymi władzami i przedstawicielami mass mediów.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886