UniwersytetWsparcie konferencji cyklicznej - Spotkania z dietetyką funkcjonalną


Logo projektu:

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/logo-rid_%281%29.png

Nr umowy:

DNK/SP/550857/2022


Okres realizacji:

1.10.2022-30.03.2024


Wartość projektu:

37700


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Ewa Stachowska


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o mikrobiocie jelitowej podczas konferencji "Spotkania z
dietetyką funkcjonalną" w poszerzonej formule organizacyjnej. Konferencja nasza jest prowadzona
cyklicznie (od roku 2016) przez Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki i ma wymiar
interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia z zakresu żywienia, mikrobiologii, technologii, medycyny i
nauk o zdrowiu.
Konferencja jest jedną z naukowych wizytówek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie. Propagowanie wiedzy o roli mikrobioty jelitowej w profilaktyce chorób jak i w terapii
chorób wpisuje się w nurt najbardziej aktualnych zagadnień medycznych.
Dodatkowo ta konferencja daje możliwość promowania wiedzy na temat regulacji mikrobioty
jelitowej przez składniki pożywienia, co wpisuje się w linie inteligentnych specjalizacji kreujących
żywność XXI wieku. Zywność które może skutecznie modulowac mikrobiotę jelitową jest jednym z
najlepszych przykładów żywności medycznej czy funkcjonalnej- najbardziej porządanej dla populacji
Europy.
Możliwość omawiania problemów naukowych w bardzo zróżnicowanym gronie specjalistów z kolei
daje szanse na wymianę myśli i doświadczeń możliwych do wykorzystania w wielu obszarach
gospodarki.
Każdego roku na konferencji omawiane są zagadnienia dotyczące wpływu mikrobioty na
powstawanie, progresję i leczenie wybranych schorzeń człowieka. Były to:
1. I Konferencja naukowo-szkoleniowa "Dysbioza. Leczenie za pomocą żywności i probiotyków”.
(rok 2016).
2. II Konferencja naukowo-szkoleniowa "Neurobiota – jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu?
Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne" (rok 2016).
3. III Konferencja naukowo-szkoleniowa "Najnowsze trendy w leczeniu otyłości". (rok 2017).
4. IV Konferencja naukowo-szkoleniowa " Neurobiota autyzm z borelioza". ( rok 2018).
5. V Konferencja naukowo-szkoleniowa "Depraesja diagnostyka, leczenie i żywienie" (rok 2019).
6. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa "Nowotwory naukowo potwierdzone terapie wspierajace
profilaktykę i leczenie". (rok 2020).
7. VII Konferencja naukowo-szkoleniowa " Oś jelito - wątroba - mózg? (rok 2020).
8. VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa "Pacjent po pandemii - jak COVID zmieni nasza
zawodową rzeczywistość? (rok 2021).
Ostatnie dwie konferencje odbyły się w formule on-line ze względu na obostrzenia pandemiczne.
Kolejna, planowana w roku 2023 jest przewidziana w formie mieszanej - hybrydowej, w której
przewidziane jest spotkanie grupy uczestników na sali oraz transmisja konferencji na żywo.
Możliwość powrotu uczestników konferencji do formuły "na żywo" wraz z planowaną bezpośrednią
transmisją obrad da możliwość poszerzenia listy uczestników obrad.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886