UniwersytetWsparcie konferencji cyklicznej - Spotkania z dietetyką funkcjonalną


Logo projektu:

Wsparcie konferencji cyklicznej - Spotkania z dietetyką funkcjonalną

Nr umowy:

DNK/SP/550857/2022


Okres realizacji:

1.10.2022-30.06.2023


Wartość projektu:

37700


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Ewa Stachowska


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o mikrobiocie jelitowej podczas konferencji "Spotkania z dietetyką funkcjonalną" w poszerzonej formule organizacyjnej. Konferencja nasza jest prowadzona cyklicznie (od roku 2016) przez Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki i ma wymiar interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia z zakresu żywienia, mikrobiologii, technologii, medycyny i nauk o zdrowiu. Konferencja jest jedną z naukowych wizytówek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Propagowanie wiedzy o roli mikrobioty jelitowej w profilaktyce chorób jak i w terapii chorób wpisuje się w nurt najbardziej aktualnych zagadnień medycznych. Dodatkowo ta konferencja daje możliwość promowania wiedzy na temat regulacji mikrobioty jelitowej przez składniki pożywienia, co wpisuje się w linie inteligentnych specjalizacji kreujących żywność XXI wieku. Zywność które może skutecznie modulowac mikrobiotę jelitową jest jednym z najlepszych przykładów żywności medycznej czy funkcjonalnej- najbardziej porządanej dla populacji Europy. Możliwość omawiania problemów naukowych w bardzo zróżnicowanym gronie specjalistów z kolei daje szanse na wymianę myśli i doświadczeń możliwych do wykorzystania w wielu obszarach gospodarki. Każdego roku na konferencji omawiane są zagadnienia dotyczące wpływu mikrobioty na powstawanie, progresję i leczenie wybranych schorzeń człowieka. Były to: 1. I Konferencja naukowo-szkoleniowa "Dysbioza. Leczenie za pomocą żywności i probiotyków”. (rok 2016). 2. II Konferencja naukowo-szkoleniowa "Neurobiota – jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu? Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne" (rok 2016). 3. III Konferencja naukowo-szkoleniowa "Najnowsze trendy w leczeniu otyłości". (rok 2017). 4. IV Konferencja naukowo-szkoleniowa " Neurobiota autyzm z borelioza". ( rok 2018). 5. V Konferencja naukowo-szkoleniowa "Depraesja diagnostyka, leczenie i żywienie" (rok 2019). 6. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa "Nowotwory naukowo potwierdzone terapie wspierajace profilaktykę i leczenie". (rok 2020). 7. VII Konferencja naukowo-szkoleniowa " Oś jelito - wątroba - mózg? (rok 2020). 8. VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa "Pacjent po pandemii - jak COVID zmieni nasza zawodową rzeczywistość? (rok 2021). Ostatnie dwie konferencje odbyły się w formule on-line ze względu na obostrzenia pandemiczne. Kolejna, planowana w roku 2023 jest przewidziana w formie mieszanej - hybrydowej, w której przewidziane jest spotkanie grupy uczestników na sali oraz transmisja konferencji na żywo. Możliwość powrotu uczestników konferencji do formuły "na żywo" wraz z planowaną bezpośrednią transmisją obrad da możliwość poszerzenia listy uczestników obrad.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886