UniwersytetSprzęt i oprogramowanie do badań metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego


Logo projektu:

Sprzęt i oprogramowanie do badań metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego

Nr umowy:

7137/IA/SP/2020


Okres realizacji:

16.01.2020-31.12.2022


Wartość projektu:

894 500


Kierownik projektu:

dr hab. Marcin Sawicki


Koordynacja administracyjna:

Agnieszka Kropa-Szyszkowska


Streszczenie projektu:

Planowana inwestycja umożliwi naszemu ośrodkowi realizację projektów naukowych z wykorzystaniem badań metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI). Badania dotyczyć bedą m.in. zagadnień z zakresu zaburzeń stanu świadomości, zespołów otępiennych, neuronkologii oraz zastosowania neurofeedbacku.

1. Ocena aktywności kory somatosensorycznej oraz ośrodków korowych odpowiedzialnych za funkcję mowy u pacjentów z zaburzeniami świadomości za pomocą badania fMRI.

W pracy wykorzystamy badanie metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego do zobrazowania odpowiedzi ośrodków korowych mózgu na stymulację czuciowa oraz stymulację słuchową u pacjentów z zaburzeniami świadomości powstałych na tle urazowego uszkodzenia mózgu. Aktywność kory somatosensorycznej zostanie oceniona za pomocą badania fMRI w schemacie blokowym z wykorzystaniem stymulatora dotykowego Neuro Device Tacti ™, będącym narzędziem przystosowanym do pracy w polu magnetycznym. Aktywność ośrodków korowych odpowiedzialnych za funkcję mowy zostanie oceniona za pomocą badania fMRI w schemacie blokowym z wykorzystaniem paradygmatów, polegających na prezentacji nagrań audio. Prezentacja bodźców słuchowych zostanie przeprowadzona przy użyciu systemu HeadPhones OptoAcive, cechującym się m.in. dwukierunkową eliminacją szumów i zakłóceń, co ma kluczowe znaczenie dla pracy w środowisku rezonansu magnetycznego. Powyższe eksperymenty zostaną przeprowadzone w grupie pacjentów z zaburzeniami świadomości powstałych na tle urazowego uszkodzenia mózgu oraz w grupie kontrolnej, którą stanowić będą zdrowi ochotnicy bez deficytów neurologicznych. Uzyskane dane zostaną opracowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania NNL nordicICE, dedykowanego m.in. do analizy wyników eksperymentów fMRI. Stopień aktywacji ośrodków korowych zostanie porównany pomiędzy ww. grupami pacjentów. Ponadto pacjenci z przewlekłymi zaburzeniami świadomości zostaną poddani badaniu klinicznemu przez multidyscyplinarny zespół celem weryfikacji rozpoznania stanu wegetatywnego lub stanu minimalnej świadomości.

2. Ocena odpowiedzi pierwotnej kory węchowej u pacjentów z zespołami otępiennymi za pomoc  badania fMRI.

Zaburzenia węchu są jednymi z pierwszych obserwowanych deficytów funkcji poznawczych u pacjentów z zespołami otępiennymi. Zaburzenia sprawności węchowej mogą być obiektywnie zbadane u tych pacjentów za pomocą takich testów klinicznych jak Sniffin’ Stickslub University of Pennsylvania Smell Identification Test.

Celem naszego badania będzie udowodnienie, iż badanie fMRI może stanowić kolejny obiektywny test diagnostyczny zaburzeń sprawności węchowej. Do badania zostaną zakwalifikowani pacjenci z rozpoznanymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz chorobą Alzheirmera. Grupę kontrolną stanowić będą zdrowi ochotnicy, dobrani pod względem płci, wieku i wykształcenia. Badanie będzie polegało na wykonaniu u ww. grup pacjentów eksperymentu fMRI w schemacie blokowym z wykorzystaniem urządzenia Neuro Device Scent – zaawansowanego olfaktometru, umożliwiającego precyzyjne podawanie bodźców zapachowych w środowisku silnego pola magnetycznego. Uzyskane dane zostaną opracowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania NNL nordicICE, dedykowanego m.in. do analizy wyników eksperymentów fMRI. Stopień aktywacji pierwotnej kory ruchowej zostanie porównany pomiędzy ww. grupami pacjentów. Ponadto analizie zostaną poddane zależności pomiędzy stopniem aktywacji pierwotnej kory ruchowej a wynikami takich testów jak MMSE czy MoCA. Pacjenci poddani eksperymentowi zostaną poddani odległemu kontrolnemu badaniu neurologicznemu, celem wykrycia ewentualnej progresji łagodnych zaburzeń poznawczych do choroby Alzheimera.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886