UniwersytetMiędzynarodowa Konferencja "Genetyka Kliniczna Nowotworów 2022."


Logo projektu:

Międzynarodowa Konferencja

Nr umowy:

DNK/SP/550146/2022


Okres realizacji:

1.10.2022-31.03.2023


Wartość projektu:

50000


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Jan Lubiński


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

Międzynarodowa Konferencja "Genetyka Kliniczna Nowotworów 2022"


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886