UniwersytetIdentyfikacja genomowych zmian epigenetycznych poprzedzających rozwój raka piersi


Logo projektu:

Identyfikacja genomowych zmian epigenetycznych poprzedzających rozwój raka piersi

Nr umowy:

0174/DIA/2020/49


Okres realizacji:

11.09.2020-11.09.2022


Wartość projektu:

220000


Kierownik projektu:

Filip Machaj


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

ak piersi jest drugim najczęściej występującym nowotworem na świecie. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele istotnych badań mających na celu ustalenie spersonalizowanej, czyli specyficznej dla każdego pacjenta, oceny ryzyka wystąpienia nowotworów piersi w oparciu o podłoże genetyczne pacjentów. Skuteczność oceny ryzyka w oparciu o podłoże genetyczne jest nadal ograniczona i zasadniczej większości przypadków raka piersi nie można wyjaśnić zmianami genetycznymi. Co więcej, wraz z rosnącą liczbą badań opartych na sekwencjonowaniu całych genomów zdrowych komórek, jak i komórek nowotworowych, mało prawdopodobne jest, że nowe zmiany genetyczne zwiększające ryzyko nowotworów zostaną zidentyfikowane. Jednocześnie, badania epidemiologiczne dotyczące raka piersi pozwoliły na zidentyfikowanie wielu różnych czynników ryzyka nowotworów związanych ze stylem życia i środowiskiem, takich jak: wiek, czynniki hormonalne i reprodukcyjne, wskaźnik masy ciała (BMI), czy aktywność fizyczna. Niemniej jednak, mechanizmy molekularne, poprzez które czynniki te wpływają na ryzyko zachorowania na raka, pozostają w dużej mierze nieznane. Najprawdopodobniej, czynniki środowiskowe wpływają na ryzyko zachorowania na raka poprzez zaburzanie epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji genów. W projekcie zakładamy badanie środowiskowych zmian epigenetycznych w wybranych grupach kobiet, dla których nasze wstępne i już opublikowane badania wykazały zwiększone ryzyko raka piersi. W tych zdefiniowanych kohortach przeprowadzimy badanie molekularnych mechanizmów epigenetycznych, za pomocą których ekspozycja środowiskowa może zwiększać ryzyko i przyczyniać się do rozwoju raka. Następnie zbadamy czy zidentyfikowane przez nas zmiany epigenetyczne mogą być użyte do oceny ryzyka nowotworów. W związku z tym nasz projekt obejmować będzie założenia i tematykę z zakresu badań podstawowych, ale wyniki naszych badań będą miały także znaczenie translacyjne. Dane, które zgromadzimy, zdeponowane zostaną w specjalnej bazie danych i udostępnione naukowcom do wykorzystania jako kontrole w innych badaniach nad wpływem czynników środowiskowych na epigenom. Będzie to pierwsza tego typu baza danych dla polskiej populacji, która potencjalnie pozwoli nam wziąć udział w krajowych i międzynarodowych projektach powoływanych do badania wpływu czynników środowiskowych na ryzyko zachorowania na raka.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886