Zakład Biologii Medycznej


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wlkp. 72 w Szczecinie, budynek MCD1, parter


Sekretariat:


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz - Kierownik Jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • prof. PUM dr hab. n. zdr. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka - Profesor PUM, 91 466-18-66, agnieszka.kempinska.podhorodecka@pum.edu.pl
  • dr n. biol. Ewa Kilańczyk - Adiunkt, 91 466-17-92, ewa.kilanczyk@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Anna Stangret - Asystent, 91 466 17-93, anna.stangret@pum.edu.pl

Link do strony Zakładu Biologii Medycznej

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886