Baner informacji z jednostek

Zakład Biologii Medycznej


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wlkp. 72 w Szczecinie, budynek MCD1, parter


Sekretariat:


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz - Kierownik Jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz - Kierownik Jednostki 91 466-18-67, malgorzata.milkiewicz@pum.edu.pl, nr.ORCID: 0000-0002-2064-0545
  • prof. PUM dr hab. n. zdr. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka - Profesor PUM, 91 466-18-66, agnieszka.kempinska.podhorodecka@pum.edu.pl, nr.ORCID: 0000-0002-7513-8640
  • dr n. biol. Ewa Kilańczyk - Adiunkt, 91 466-17-92, ewa.kilanczyk@pum.edu.pl, nr.ORCID: 0000-0003-4560-0723
  • dr n. zdr. Anna Stangret - Asystent, 91 466 17-93, anna.stangret@pum.edu.pl, nr.ORCID: 0000-0002-2721-2121
  • dr n. zdr. Monika Adamowicz - Asystent, 91 466 17-93, monika.adamowicz@pum.edu.pl, nr.ORCID: 0000-0002-1329-7822
  • dr. Agata Wawryków - agata.wawrykow@gmail.com
  • mgr. Aleksander Szczepański - Młodszy specjalista naukowo-techniczny 91 466 17-93, aleksander.szczepański@pum.edu.pl
  • mgr. Agnieszka Wilczyńska - limfoterapia@gmail.com
  • mgr. Alicja Łaba - Wykładowca, 91 466 17-92, alicja.laba@pum.edu.pl

Link do strony Zakładu Biologii Medycznej


Zapraszamy do udziału w projektach naszego koła naukowego STN Biologii Medycznej

Opiekun koła:

- prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz

Aktualni członkowie:

Przewodnicząca koła:

- Hanna Maciejowska (biotechnologia medyczna)
kontakt: h.maciejowska4@gmail.com

Członkowie koła:

- Eliza Cielica (lekarski)

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin Zakładu Biologii Medycznej

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
SYLABUS Biologia Człowieka(blok A) - Logopedia kliniczna z terapią zajęciową
SYLABUS Biologia medyczna - Kosmetologia
SYLABUS Biologia medyczna - Fizjoterapia
SYLABUS Biologia medyczna - Ratownictwo Medyczne
SYLABUS Anatomia - Dietetyka Kliniczna
SYLABUS Anatomia - Kosmetologia
SYLABUS Anatomia - Ratownictwo Medyczne
SYLABUS Antropologia - Psychologia Zdrowia
SYLABUS Anatomia - Psychologia Zdrowia
SYLABUS Antropologia i antropometria - Dietetyka Kliniczna
SYLABUS Antropologia i antropometria - Dietetyka NST
SYLABUS Ewolucja człowieka i dostosowanie biokulturowe - Pielęgniarstwo
SYLABUS Antropologia i antropometria - Kosmetologia
SYLABUS Antropologia i antropometria - Kosmetologia NST
SYLABUS Antropologia - Pielęgniarstwo NST
SYLABUS Ewolucja człowieka i dostosowanie biokulturowe - Pielęgniarstwo NST

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
KONSULTACJE W ZAKŁADZIE BIOLOGII MEDYCZNEJ
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886