Katedra i Klinika Psychiatrii


Siedziba jednostki:

ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin


Sekretariat:

Tel. +48 91 3511320 lub 91 3511322 ; FAX +48 91 3511301 ; e-mail: kl_psych@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii SPSK1 PUM w Szczecinie

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur, Profesor, ,
 • dr n. med. Michał Wroński, Adiunkt (Adiunkt dydaktyczny), ,
 • dr n. med. Marcin Jabłoński, Adiunkt, ,
 • dr n. med. Beata Trześniowska-Drukała, Adiunkt, ,
 • dr n. med. Sylwia Kalinowska, Adiunkt, ,
 • dr n. med. Anna Michalczyk, Adiunkt, ,
 • dr n. med. Paweł Liśkiewicz, Asystent, ,
 • dr n. med. Piotr Podwalski, Wykładowca, ,
 • lek. Agata Bąba-Kubiś, Wykładowca, ,
 • lek. Krzysztof Rudkowski, Wykładowca, ,
 • lek. Tomasz Skoneczny, Wykładowca, ,
 • lek. Katarzyna Waszczuk, Wykładowca, ,
 • lek. Tomasz Grąźlewski, Wykładowca, ,
 • lek. Patryk Wysocki, Wykładowca, ,
 • lek. Łukasz Franczak, Wykładowca, ,
 • lek. Jędrzej Stańczak, Wykładowca, ,
 • lek. Aleksandra Bańcarz, , ,
 • lek. Karolina Cieślak, , ,
 • lek. Marta Wacławik-Plewka, , ,

POZOSTALI WSPÓŁPRACOWNICY:

Lekarze rezydenci:

 1. Dr n. med. Justyna Grzegółkowska
 2. Lek. Katarzyna Rejniak-Stolarczyk
 3. Lek. Krzysztof Zioło
 4. Lek. Magdalena Kruk
 5. Lek. Aleksander Matysiak
 6. Lek. Katarzyna Groblińska
 7. Lek. Anna Tkhorzhewska
 8. Lek. Liliia Tauzhnianska 

 

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW: 

PORTIERNIA -  91 3511300
IZBA PRZYJĘĆ - 91 3511356 - Do SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO (Oddziały Całodobowe i Dzienny) WYMAGANE jest skierowanie.
PORADNIA PRZYKLINICZNA - 91 3511350 - do Poradni Przyklinicznej skierowanie NIE jest wymagane, a wizyty są bezpłatne (NFZ).
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO - 727-733-786 (pn-pt, godz. 8-10.30)
STATYSTYKA MEDYCZNA - 91 3511337

 

Więcej informacji o Klinice Psychiatrii SPSK1 PUM dostepne jest TUTAJ

 

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

Opis działalności jednostki:

Katedra i Klinika Psychiatrii SPSK1 PUM prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów trzech wydziałów PUM: Wydziału Medycyny i Stomatologii, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, a także prowadzi specjalizacje lekarzy, a także specjalizację psychologów z psychologii klinicznej. W zakresie działalności klinicznej Katedra zajmuje się m.in. badaniami farmakogenetycznymi użyteczności leków psychotropowych, badaniami genetycznymi pacjentów z zespołem zależności alkoholowej, pacjentów z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi, schizofrenicznymi i lękowymi, czy zaburzeniem odżywania oraz wpływem mikrobioty na zaburzenia psychiczne. Prowadzoone są badania nad stanami wysokiego ryzyka psychozy i markerami psychoz: neuroobrazowymi, neuropsychologicznymi, genetycznymi. Działalność prowadzona jest w oddziale terenowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

Podległe jednostki:

Zakład Psychologii Zdrowia
Poradnia Psychiatryczna
Zespół Leczenia Środowiskowego.

 

Nota kierownika jednostki:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Samochowiec

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec ukończył studia medyczne 1991  w Szczecinie. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1993, a w 1999  r. stopień doktora habilitowanego. W latach 1997-1999 przebywał na stypendium Humbodta w Klinice Psychiatrii na Uniwersytece w Berlinie. Od 2012 roku piastuje funkcję prorektora ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2019-2022), przewodniczący Komitetu Sterującego Psychiatrycznymi Towarzystwami Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). W latach  2015-2023 członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA-European Psychiatric Association) i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem  (Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA) - 2009-2013. Współorganizator 27. Zjazdu Psychiatrów Europejskich (EPA) i Zjazdów Psychiatrów Polskich (2007 i 2021 r.). Stypendysta Fundacji Alexandra Humboldta na Uniwersytecie w Berlinie (1996-1999). Redaktor naczelny „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”, członek Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: „Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry”, „Psychiatria Polska”, „Alkohol i Narkomania”. Laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020 i nagrody „Aktywny w Walce z Depresją". Promotor 19 prac doktorskich, opiekun 5 habilitacji. Autor przeszło 300 prac poglądowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, szczególnie z zakresu głównych zainteresowań: genetyki uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyki schizofrenii, schizofrenii deficytowej, epizodów psychozy, stanów wysokiego ryzyka psychozy, psychobioty. 

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886