Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii


Siedziba jednostki:

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, Wydział Nauk o Zdrowiu PUM, II piętro


Sekretariat:

mgr Monika Donatowicz-Siewiela tel.+48 (91) 48 00 908


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. zdr. Grażyna Adler, kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:


REGULAMINY

SYLABUSY

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Zasadnicza problematyka naukowa
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886