Baner informacji z jednostek

Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych


Siedziba jednostki:

ul. Siedlecka 2 , 72-010 Police, piętro III


Sekretariat:

Tel: +48 91 425 39 24, E-mail: klinderm@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Magdalena Boer
 • dr n. med. Ewa Duchnik
 • prof. dr hab. n med. Tadeusz Dębniak
 • dr n. med. Magdalena Kiedrowicz
 • dr n. med. Monika Różewicka-Czabańska

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW - semestr zimowy

 • Kierunek Lekarski III rok; przedmiot: DERMATOLOGIA: wykłady, seminaria i ćwiczenia
 • English Program, Faculty of Medicine, Year 3; Course of: DERMATOLOGY: seminars nad practical classes
 • Kierunek Kosmetologia II rok I stopień, studia stacjonarne; przedmiot: DERMATOLOGIA: wykłady
 • Kierunek Kosmetologia II rok I stopień, studia niestacjonarne; przedmiot: DERMATOLOGIA: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, I rok II stopień; przedmiot ONKOLOGIA SKÓRY: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, III rok I stopień; STUDIA STACJONARNE; przedmiot PODSTAWY CHIRURGII PLASTYCZNEJ: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, III rok I stopień; STUDIA NIESTACJONARNE; przedmiot PODSTAWY CHIRURGII PLASTYCZNEJ: wykłady i seminaria

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW - semestr letni

 • English Program, Faculty of Medicine and Dentistry, Year 3; Course of: DERMATOLOGY: lectures, seminars nad practical classes
 • Kierunek Kosmetologia II rok I stopień, studia stacjonarne; przedmiot: DERMATOLOGIA: wykłady, seminaria i ćwieczenia
 • Kierunek Kosmetologia II rok I stopień, studia niestacjonarne; przedmiot: DERMATOLOGIA, semestr letni: wykłady i seminaria
 • Kierunek Lekarsko-dentystyczny, III rok, przedmiot DERMATOLOGIA: wykłady, ćwiczenia i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, I rok II stopień; przedmiot ONKOLOGIA SKÓRY: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, III rok I stopień; STUDIA STACJONARNE; przedmiot PODSTAWY CHIRURGII PLASTYCZNEJ: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, III rok I stopień; STUDIA NIESTACJONARNE; przedmiot PODSTAWY CHIRURGII PLASTYCZNEJ: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, I rok II stopień, studia stacjonarne; przedmiot ALERGOLOGIA: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, I rok II stopień, studia niestacjonarne; przedmiot ALERGOLOGIA: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, III rok I stopień; przedmiot PODSTWY ALERGOLOGII: wykłady i ćwiczenia
 • Kierunek Kosmetologia, I rok II stopień, studia stacjonarne; przedmiot MIKOLOGIA: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, I rok II stopień, studia niestacjonarne; przedmiot MIKOLOGIA: wykłady i seminaria
 • Kierunek Kosmetologia, III rok I stopień; przedmiot PODSTAWY MIKOLOGII: wykłady i seminaria
 • Faculty of Medicine and Dentistry, Year 3; Course of Dermatology and Venereology: lectures, seminars and practical classes

KONSULTACJE KONTAKTOWE Z NAUCZYCIELAMI - wyłącznie po wczesniejszym potwierdzeniu terminu z sekretariatem Kliniki:

Prof. dr hab.n.med. Mariola Marchlewicz: poniedziałki 11.00-12.00

Dr n.med. Magdalena Kiedrowicz: wtorki 11.00-12.00

Dr n.med. Monika Różewicka-Czabańska: środy 11.00-12.00

Dr n.med. Magdalena Boer: czwartki 11.00-12.00

Dr n.med. Ewa Duchnik: piątki 11.00-12.00

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin z przedmiotu Dermatologia, kierunek lekarski, III rok
Regulamin z przedmiotu Dermatologia, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok
Regulamin wewnętrzny jednostki dla Wydziału Nauk o Zdrowiu
Didactic regulation - The Faculty of Dentistry
Didactic regulation - The Faculty of Medicine

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus z przedmiotu Dermatologia, kierunek Kosmetologia II rok, I stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Podstawy mikologii, kierunek Kosmetologia III rok I stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Alergologia, kierunek Kosmetologia I rok II stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Podstawy alergologii, kierunek Kosmetologia III rok I stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Dermatologia, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok
Sylabus z przedmiotu Dermatologia i wenerologia, kierunek Lekarski, III rok
Sylabus z przedmiotu Dermatologia, kierunek Kosmetologia II rok, I stopień, studia niestacjonarne
Sylabus z przedmiotu Podstawy alergologii, Kosmetologia III rok, I st., studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Onkologia skóry - fakultet
Sylabus z przedmiotu Podstawy chirurgii plastycznej - studia stacjonarne
Sylabus - The Faculty of Medicine
Sylabus z przedmiotu Mikologia, kierunek Kosmetologia, I rok, II stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Mikologia, kierunek Kosmetologia, I rok, II stopień, studia niestacjonarne
Sylabus z przedmiotu Alergologia, kierunek Kosmetologia I rok II stopień, studia niestacjonarne
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886