Baner informacji z jednostek

Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych


Siedziba jednostki:

ul. Siedlecka 2 , 72-010 Police, piętro III


Sekretariat:

Tel: +48 91 425 39 24, E-mail: klinderm@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n med. Magdalena Boer
  • prof. dr hab. n med. Tadeusz Dębniak
  • dr n med. Magdalena Kiedrowicz
  • dr n med. Monika Różewicka-Czabańska

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin z przedmiotu Dermatologia, kierunek lekarski, III rok
Regulamin z przedmiotu Dermatologia, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok
Regulamin wewnętrzny jednostki dla Wydziału Nauk o Zdrowiu

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus z przedmiotu Dermatologia, kierunek Kosmetologia II rok, I stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Podstawy mikologii, kierunek Kosmetologia III rok I stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Alergologia, kierunek Kosmetologia I rok II stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Podstawy alergologii, kierunek Kosmetologia III rok I stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Mikologia, kierunek Kosmetologia I rok II stopień, studia stacjonarne
Sylabus z przedmiotu Dermatologia, kierunek lekarsko-dentystyczny, III rok
Sylabus z przedmiotu Dermatologia i wenerologia, kierunek Lekarski, III rok
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886