Baner informacji z jednostek

Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej


Siedziba jednostki:

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 2 PUM, poziom II, ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin


Sekretariat:

tel. +48 91 81 06 261; e-mail: dfimfiz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • Prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska Kierownik Katedry i Zakładu

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. n. zdr. Wioleta Dudzińska Adiunkt +48 91 48 00 988 wioleta.dudzinska@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Aleksandra Radecka Adiunkt +48 91 48 00 989 aleksandra.radecka@pum.edu.pl
 • dr n. med. Weronika Ratajczak Adiunkt +48 91 48 00 948 weronika.ratajczak@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Krzysztof Antczak Asystent +48 91 48 00 989 krzysztof.antczak@pum.edu.pl
 • mgr Milena Szewczyk Wykładowca +48 91 48 00 948 milena.szewczyk@pum.edu.pl

Kadra administracyjna i inżynieryjno-techniczna:

 • mgr Waldemar Pluta, młodszy specjalista inżynieryjno-techniczny, +48 91 4800 988, waldemar.pluta@pum.edu.pl
 • Iwona Żuk, samodzielny referent, +48 91 81 06 261, iwona.zuk@pum.edu.pl

 

Doktoranci:

 • mgr Mateusz Bosiacki
 • mgr Mateusz Kowalski
 • mgr Waldemar Pluta

 


KONSULTACJE

Imię i nazwisko, nr tel./e-mail Data Gabinet

Prof. dr hab. n. zdr.

Anna Lubkowska

91 4800 949

  313

dr hab. n. zdr.

Wioleta Dudzińska

91 4800 988

poniedziałek, czwartek:

15:15-16:15

311

dr n. zdr.

Aleksandra Radecka

91 4800 989

środa: 9:00 - 11:00 314

dr n. med.

Weronika Ratajczak

91 4800 948

środa: 9:00 - 11:00

piątek: 13:00 - 14:00

310

mgr

Milena Szewczyk

91 4800 948

urlop wychowawczy 310

dr n. zdr.

Krzysztof Antczak

91 4800 989

środa: 16:30 - 18:00 314

mgr

Waldemar Pluta

91 4800 988

wtorek: 9:00 - 11:00 311

mgr

Mateusz Bosiacki

Bosiacki.m@gmail.com

piątek: 11:00-14:30 314

mgr

Wojciech Brączyk

wbraczyk92@gmail.com

piątek: 14:00-15:30 SPS ZOZ "Zdroje"

mgr

Mateusz Kowalski

mateusz.kowalski@pum.edu.pl

poniedziałek, środa:

7:00 - 8:00

314

 

Konsultacje w Katedrze po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

lub mailowym

 

Działalność dydaktyczna

W Katedrze odbywa się kształcenie studentów kierunków:

 • Fizjoterapia
 • Dietetyka kliniczna
 • Kosmetologia
 • Logopedia kliniczna z terapią zajęciową
 • Psychologia Zdrowia

 

Kontakt do adiunkta dydaktycznego:

dr n. zdr. Aleksandra Radecka

+48 91 48 00 989; aleksandra.radecka@pum.edu.pl

 

Działalność naukowo-badawcza

1.  Diagnostyka funkcjonalna i możliwości zastosowania bodźcowego oddziaływania fizykalnego, dostosowanego do możliwości i potrzeb wydolnościowych i sprawnościowych organizmu w kompleksowej rehabilitacji.

2.  Termowizyjna ocena rozkładu temperatur wybranych powierzchni ciała w zróżnicowanych stanach fizjologicznych i patologicznych.

3.  Metabolizm i wzajemne zależności pomiędzy tkanką kostną, mięśniową i tłuszczową z uwzględnieniem składu ciała.

4.  Wpływ zwiększonego depozytu tkanki tłuszczowej na ryzyko sercowo-naczyniowe i dysfunkcję śródbłonka naczyń.

 

Studenckie Koło Naukowe

Opiekunowie koła:

 • Prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska
 • dr n. zdr. Aleksandra Radecka

 

Przewodnicząca koła:

Martyna Gronek

 

Tematyka działalności:

1. Zastosowanie termowizji w medycynie i sporcie.

2. Obiektywizacja metod  oceny oddziaływania terapeutycznego  (NIRs; dynamometria; sEMG; DEXA; IR Termografia; Biodex Balance System).

3. Diagnostyka funkcjonalna.

4. Medycyna fizykalna.

 

Rejestracja członków do Studenckiego Koła Naukowego odbywa się poprzez zgłoszenie się do Przewodniczącego Koła Naukowego lub wysyłając zgłoszenie na adres: dfimfiz@pum.edu.pl

 

Członkiem STN może być jedynie student PUM lub absolwent PUM do jednego roku po absolutorium.

Praktyki

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Fizjoterapia:

Prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

Katedra I Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej

anna.lubkowska@pum.edu.pl

 

Opiekun praktyk z uczelni:

I-II rok:

dr n. zdr. Natalia Tomska

Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej

natalia.tomska@pum.edu.pl

 

III - IV rok:

dr n. zdr. Hanna Mosiejczuk 

Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej

hanna.mosiejczuk@pum.edu.pl

 

V rok:

dr n. zdr. Aleksandra Radecka 

Katedra I Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej

aleksandra.radecka@pum.edu.pl

 

Więcej informacji


 

0

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin wewnętrzny jednostki dla kierunków: Dietetyka kliniczna, Fizjoterapia, Kosmetologia, Logopedia kliniczna z terapią zajęciową, Psychologia zdrowia
Regulamin wewnętrzny jednostki dla kierunku lekarsko-dentystycznego.
Department’s Internal Didactic Regulations for the Medicine and Dentistry.

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Fizjoterapia Ir - Fizjologia bólu
Fizjoterapia I r - Fizjologia ogólna i diagnostyka fizjologiczna
Fizjoterapia Ir - Fizjologia wysiłku fizycznego
Fizjoterapia Ir Kinezjologia
Fizjoterapia IIr - Anatomia palpacyjna
Fizjoterapia IIr - Fizykoterapia
Fizjoterapia IIr - Masaż
Fizjoterapia II r - Odnowa biologiczna
Fizjoterapia III r - Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
Fizjoterapia III r - PDW Evidence Based Medicine w zawodzie fizjoterapeuty
Fizjoterapia III r - Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu
Fizjoterapia IIIr - Podstawy metody PNF
Fizjoterapia III r - Terapia manualna
Fizjoterapia IV r - Balneoklimatologia
Fizjoterapia IV r - Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
Fizjoterapia IV r - Medycyna Fizykalna
Fizjoterapia IV r - PDW Elementy metody KT
Fizjoterapia IV r - PDW: Metody relaksacyjnej pracy z ciałem
Fizjoterapia IV r - Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym
Fizjoterapia V r - Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
Psychologia Zdrowia I r - Fizjologia
Psychologia Zdrowia I r - PDW: Elementy relaksacji i pracy z ciałem
Lekarsko-dentystyczny IV r - PDW Fizjoterapia w stomatologii
Dietetyka kliniczna Ir I st - PDW Znaczenie aktywności ruchowej w różnych okresach rozwojowych
Dietetyka kliniczna Ir II st - PDW: Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
Kosmetologia Ir II st - Podstawy balneologii
Kosmetologia I r II st - PDW Podstawy ergonomii
Dietetyka kliniczna I r II st - PDW Podstawy ergonomii
Dietetyka kliniczna I r II st - PDW Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
NST Dietetyka kliniczna I r I st - PDW Znaczenie aktywności ruchowej w różnych okresach rozwojowych
NST Dietetyka kliniczna I r II st - PDW Podstawy ergonomii
NST Dietetyka kliniczna I r II st - PDW Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
NST Kosmetologia Ir II st - Podstawy balneologii
NST Kosmetologia I r II st - PDW Podstawy ergonomii
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886