Baner informacji z jednostek

Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej


Siedziba jednostki:

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 2 PUM, poziom II, ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin


Sekretariat:

tel. +48 91 81 06 261; e-mail: dfimfiz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • Prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska Kierownik Katedry i Zakładu

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. n. zdr. Wioleta Dudzińska Adiunkt +48 91 48 00 988 wioleta.dudzinska@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Aleksandra Radecka Adiunkt +48 91 48 00 989 aleksandra.radecka@pum.edu.pl
 • dr n. med. Weronika Ratajczak Asystent +48 91 48 00 948 weronika.ratajczak@pum.edu.pl
 • mgr Milena Szewczyk Wykładowca +48 91 48 00 948 milena.szewczyk@pum.edu.pl

Kadra administracyjna i inżynieryjno-techniczna:

 • mgr Waldemar Pluta, młodszy specjalista inżynieryjno-techniczny, +48 91 4800 988, waldemar.pluta@pum.edu.pl
 • Iwona Żuk, samodzielny referent, +48 91 81 06 261, iwona.zuk@pum.edu.pl

 

Doktoranci:

 • mgr Krzysztof Antczak
 • mgr Mateusz Bosiacki
 • mgr Mateusz Kowalski
 • mgr Waldemar Pluta

 


KONSULTACJE

Imię i nazwisko, nr tel. Dzień Godzina Gabinet

Prof. dr hab. n. zdr.

Anna Lubkowska

91 4800 949

piątek

9:00 - 11:00

313

dr hab. n. zdr.

Wioleta Dudzińska

91 4800 988

poniedziałek

czwartek

16:30 - 17:30

12:45 - 13:45

311

dr n. zdr.

Aleksandra Radecka

91 4800 989

piątek 10:15 - 12:15 314

dr n. med.

Weronika Ratajczak

91 4800 948

czwartek 9:00 - 12:00 310

mgr

Milena Szewczyk

91 4800 948

wtorek, środa 7:00 - 8:00 310

mgr

Mateusz Kowalski

91 4800 989

poniedziałek - czwartek 07:30 - 08:00 314

mgr

Waldemar Pluta

91 4800 988

piątek 9:00 - 11:00 311

 

Konsultacje w Katedrze po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

lub mailowym

 

Działalność dydaktyczna

W Katedrze odbywa się kształcenie studentów kierunków:

 • Fizjoterapia
 • Dietetyka kliniczna
 • Kosmetologia
 • Logopedia kliniczna z terapią zajęciową
 • Psychologia Zdrowia

 

Kontakt do adiunkta dydaktycznego:

dr n. zdr. Aleksandra Radecka

+48 91 48 00 989; aleksandra.radecka@pum.edu.pl

 

Działalność naukowo-badawcza

1.  Diagnostyka funkcjonalna i możliwości zastosowania bodźcowego oddziaływania fizykalnego, dostosowanego do możliwości i potrzeb wydolnościowych i sprawnościowych organizmu w kompleksowej rehabilitacji.

2.  Termowizyjna ocena rozkładu temperatur wybranych powierzchni ciała w zróżnicowanych stanach fizjologicznych i patologicznych.

3.  Metabolizm i wzajemne zależności pomiędzy tkanką kostną, mięśniową i tłuszczową z uwzględnieniem składu ciała.

4.  Wpływ zwiększonego depozytu tkanki tłuszczowej na ryzyko sercowo-naczyniowe i dysfunkcję śródbłonka naczyń.

 

Studenckie Koło Naukowe

Opiekunowie koła:

 • Prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska
 • dr n. zdr. Aleksandra Radecka

 

Przewodnicząca koła:

Martyna Gronek

 

Tematyka działalności:

1. Zastosowanie termowizji w medycynie i sporcie.

2. Obiektywizacja metod  oceny oddziaływania terapeutycznego  (NIRs; dynamometria; sEMG; DEXA; IR Termografia; Biodex Balance System).

3. Diagnostyka funkcjonalna.

4. Medycyna fizykalna.

 

Rejestracja członków do Studenckiego Koła Naukowego odbywa się poprzez zgłoszenie się do Przewodniczącego Koła Naukowego lub wysyłając zgłoszenie na adres: dfimfiz@pum.edu.pl

 

Członkiem STN może być jedynie student PUM lub absolwent PUM do jednego roku po absolutorium.

Praktyki

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Fizjoterapia:

Prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

Katedra I Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej

anna.lubkowska@pum.edu.pl

 

Opiekun praktyk z uczelni:

I-II rok:

dr n. zdr. Natalia Tomska

Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej

natalia.tomska@pum.edu.pl

 

III - IV rok:

dr n. zdr. Hanna Mosiejczuk 

Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej

hanna.mosiejczuk@pum.edu.pl

 

V rok:

dr n. zdr. Aleksandra Radecka 

Katedra I Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej

aleksandra.radecka@pum.edu.pl

 

Więcej informacji


 

REGULAMINY

SYLABUSY

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886