Baner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego


Siedziba jednostki:

Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, pok. 115 I piętro


Sekretariat:

+48 91 48-00-920 adres e-mail: pielspol@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab n. med. i zdr. Małgorzata Szkup

Kadra dydaktyczna:

  • dr hab n. med. i zdr. Małgorzata Szkup adiunkt malgorzata.szkup@pum.edu.pl

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego, w ramach działań naukowych i dydaktycznych, skupia się przede wszystkim na kompleksowym podejściu do różnorodnych aspektów społecznych i kulturowych determinujących funkcjonowanie pacjentów, w odniesieniu do różnych dziedzin medycznych, zwłaszcza pielęgniarstwa i położnictwa.

Główne zakresy działalności jednostki:

  • Wielokulturowość: Jednostka skupia się na zrozumieniu różnorodności tła kulturowego w praktykach medycznych, uwzględniając jego wpływ na dobrostan pacjentów i rezultaty leczenia;
  • Perspektywa Międzynarodowa: Zapewnia szerokie spojrzenie międzynarodowe w pielęgniarstwie i położnictwie, wzbogacając studentów globalnym spojrzeniem na systemy, praktyki oraz wyzwania w opiece zdrowotnej;
  • Różnorodne Obszary Pielęgniarstwa Społecznego: Bada jednostki, znajdujące się w  trudnych sytuacjach społecznych, podkreślając znaczenie podejścia holistycznego w świadczeniu kompleksowej opieki pacjentom i opierając praktykę na dowodach naukowych.

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego kształci przyszłych profesjonalistów opieki zdrowotnej poprzez promowanie głębszego zrozumienia znaczenia różnorodności kulturowej w kształtowaniu skutecznych strategii opieki zdrowotnej oraz opieki skupionej na pacjencie w kontekście globalnym.

KONSULTACJE

dr hab n. med. i zdr. Małgorzata Szkup
malgorzata.szkup@pum.edu.pl

Środa 12:00-13:30

pok. 115

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin rok akademicki 2023/2024

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Dietetyka kliniczna I rok I stopnia
Dietetyka kliniczna I rok I stopnia NST
Fizjoterapia 2 rok JM
Kosmetologia I rok I stopnia
Kosmetologia I rok I stopnia NST
Pielęgniarstwo I rok II stopnia
Pielęgniarstwo I rok II stopnia NST
Położnictwo I rok II stopnia
Położnictwo I rok II stopnia NST
Psychologia Zdrowia 2 rok JM
Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore I rok I stopnia
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886