Baner informacji z jednostek

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa


Siedziba jednostki:

Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, budynek 8, piętro 3, pom. 312


Sekretariat:

+48 91 48 00 910


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Elżbieta Grochans Kierownik

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. n. med. i n. zdr. Anna Cybulska adiunkt anna.cybulska@pum.edu.pl
 • dr hab. n. med. i n. zdr. Przemysław Ustianowski adiunkt przemyslaw.ustianowski@pum.edu.pl
 • dr n. med. Marzanna Stanisławska adiunkt stamarz@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Małgorzata Starczewska adiunkt malgorzata.starczewska@pum.edu.pl
 • dr hab. n. med. i n. zdr. Daria Schneider- Matyka adiunkt daria.schneider.matyka@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Anita Rybicka adiunkt anita.rybicka@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Kamila Rachubińska adiunkt kamila.rachubinska@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Grzegorz Wójcik asystent grzegorz.wojcik@pum.edu.pl
 • dr n. med. Ireneusz Walaszek asystent ireneusz.walaszek@pum.edu.pl
 • lek. Piotr Ostrowski asystent piotr.ostrowski@pum.edu.pl
 • dr n. med. Katarzyna Augustyniuk st. wykładowca katarzyna.augustyniuk@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Halina Brzeźniak st. wykładowca halina.brzezniak@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Krzysztof Radek wykładowca krzysztof.radek@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Natalia Bobak wykładowca natalia.bobak@pum.edu.pl
 • mgr Aleksandra Derezińska wykładowca aleksandra.derezinska@pum.edu.pl
 • mgr Marta Nowak wykładowca marta.nowak@pum.edu.pl
 • mgr Karolina Słowik wykładowca karolina.slowik@pum.edu.pl
 • mgr Izabela Cerzniewska wykładowca izabela. cerzniewska@pum.edu.pl
 • mgr Adrianna Królikowska wykładowca adrainna.krolikowska@pum.edu.pl
 • Barbara Kamienowska samodzielny referent barbara.kamienowska@pum.edu.pl

KONSULTACJE

SEMESTR LETNI 2023/2024

                 Imię i Nazwisko 

1

prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Elżbieta Grochans

po umówieniu drogą mailową

2

dr hab. n. med. i n. zdr. Przemysław Ustianowski

po umówieniu drogą mailową

3

dr n. med. Katarzyna Augustyniuk

wtorek 14.15 – 15.00

4

dr n. med. Ireneusz Walaszek 

po umówieniu drogą mailową

5

dr n. zdr. Marzanna Stanisławska

po umówieniu drogą mailową

6

dr n. zdr. Małgorzata Starczewska

wtorek 14.15 – 15.15

7

dr hab. n. med. i n. zdr. Daria Schneider-Matyka

po umówieniu drogą mailową

8

dr n. zdr. Anita Rybicka

po umówieniu drogą mailową

9

dr hab. n. med. i n. zdr. Anna Cybulska

po umówieniu drogą mailową

10

dr n. zdr. Kamila Rachubińska

po umówieniu drogą mailową

11

dr n. zdr. Krzysztof Radek

po umówieniu drogą mailową

12

dr n. zdr. Grzegorz Wójcik

po umówieniu drogą mailową

13

dr n. zdr. Halina Brzeźniak

wtorek 14.15 – 15.15

14

mgr Izabela Cerzniewska 

środa 16.15 – 17.00

15

mgr Karolina Słowik

poniedziałek 16.15 – 17.15

16

mgr Marta Nowak

sobota 18.00 – 18.30

17

mgr Adrianna Królikowska

po umówieniu drogą mailową

18

lek. Piotr Ostrowski 

po umówieniu drogą mailową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2023-2024
01/10/2023
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologi, kierunku lekarskiego na rok akademicki 2023-2024
01/10/2023
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologi, kierunku lekarskiego - English Programme na rok akademicki 2023-2024
01/10/2023
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologi, kierunku lekarsko-dentystycznego na rok akademicki 2023-2024
01/10/2023
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologi, kierunku lekarsko-dentystycznego - English Programme na rok akademicki 2023-2024
01/10/2023
Regulamin wewnętrzny Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa dla studentów Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej , kierunku Analityka medyczna na rok akademicki 2023-2024
01/10/2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski, rok 1, Podstawowe procedury medyczne, PL
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski, rok 1, Basic medical procedures, EN
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski, rok 1, Medycyna Katastrof, PL
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski, rok 1, Disaster medicine, EN
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski, rok 3, Podstawowe czynności diagnostyczno-opiekuńcze, PL
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski, rok 3, Primary diagnosis and care of a patient, EN
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski, rok 3, Komunikacja interprofesjnalna, PL
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski, rok 3, Interprofessional communication, EN
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok 1, Podstawowe czynności medyczne, PL
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok 1, Basic medical activities, EN
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok 1, Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa, PL
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok 1, Emergency and Disaster Medicine, EN
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok 2, Elementy czynności medycznych - część 2, PL
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok 2, Elements of medical activities – part 2, EN
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok 3, Podstawowe procedury medyczne, PL
01/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok 3, Basic medical procedures, EN
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. I, rok 1, Podstawy pielęgniarstwa
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. I, rok 1, Etyka zawodu pielęgniarki
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. I, rok 2, Badanie fizykalne
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. I, rok 2, Podstawy ratownictwa medycznego
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. I, rok 2, Seminarium dyplomowe
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. I, rok 3, Zajęcia interprofesjonalne
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. I, rok 3, Seminarium dyplomowe
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. II, rok 1, Koordynowana opieka zdrowotna
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. II, rok 1, Poradnictwo w pielęgniarstwie
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. II, rok 1, Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. II, rok 1, PZ. Zarzadzenie w pielęgniarstwie
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. II, rok 2, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym nadciśnienie tętnicze
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. II, rok 2, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu
01/10/2023
WNoZ, kierunek pielęgniarstwo, st. II, rok 2, Praktyka - edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych
01/10/2023
WNoZ, kierunek położnictwo, st. I, rok 1, Podstawy pielęgniarstwa
01/10/2023
WNoZ, kierunek położnictwo, st. I, rok 2, Badanie fizykalne
01/10/2023
WNoZ, kierunek położnictwo, st. I, rok 2, Podstawy ratownictwa medycznego
01/10/2023
WNoZ, kierunek położnictwo, st. II, rok 1, Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych
01/10/2023
WNoZ, kierunek położnictwo, st. II, rok 1, Praktyka zawodowa - Zarządzanie w położnictwie
01/10/2023
WNoZ, kierunek fizjoterapia, jednolite magisterskie, rok 1, Pierwsza pomoc
01/10/2023
WNoZ, kierunek fizjoterapia, jednolite magisterskie, rok 1, Podstawowe czynności medyczne
01/10/2023
WFBMiML, kierunek analityka medyczna, jednolite magisterskie, rok 3, Techniki pobierania krwi do badań
01/10/2023

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Plan imienny - harmonogram
12/02/2024
Check Listy Tom 1 czynnosci i zabiegow pielegnacyjnych
01/01/2024
Check Listy Tom 2 czynnosci i zabiegow pielegniarskich
01/01/2024
Check Listy Tom 3 z zakreu badan fizykalnych
01/01/2024
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886