Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży


Siedziba jednostki:

71-210 Szczecin, Ul. Żołnierska 48


Sekretariat:

Telefon: +48 91 48 00 951 E-mail: polpatc@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. Olimpia Sipak - Szmigiel kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Dorota Ćwiek wykładowca 91 4800977 dorota.cwiek@pum.edu.pl
  • dr n. zdr Krystyna Czechowska wykładowca krystyna.czechowska@pum.edu.pl
  • mgr Agata Daszkiewicz instruktor 91 4800983 agata.daszkiewicz@pum.edu.pl
  • mgr Regina Powirska-Swęd instruktor regina.powirska.swed@pum.edu.pl
  • dr n. zdr Katarzyna Szymoniak asystent katarzyna.szymoniak@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Małgorzata Zimny asystent malgorzata.zimny@pum.edu.pl
  • dr n. zdr Agnieszka Kleszcz wykładowca 91 4800983 agnieszka.kleszcz@pum.edu.pl
  • mgr Weronika Dawid instruktor 91 4800983 weronika.dawid@pum.edu.pl
  • Małgorzata Weyna samodzielny referent 91 4800951 malgorzata.weyna@pum.edu.pl

Naszym celem jest przygotowanie studenta Kierunku Położnictwo do kompetentnego wykonywania zawodu położnej w zakresie opieki położniczej.

 

 

Zakład realizuje zajęcia dydaktyczne dla :

studiów stacjonarnych I° kierunku Położnictwo

studiów stacjonarnych II°  kierunku Położnictwo

studiów stacjonarnych I° kierunku Pielęgniarstwo

Studiów stacjonarnych II° kierunku Fizjoterapia

Studiów stacjonarnych I° kierunku Dietetyka

Formy kontaktu i godziny konsultacji z poszczególnymi wykładowcami Zakładu znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wewnętrzny Regulamin Dydaktyczny Zakładu

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Położnictwo I° Techniki położnicze i prowadzenie porodu
Położnictwo I° Ginekologia i opieka ginekologiczna
Położnictwo I° Położnictwo i opieka położnicza
Położnictwo I° Podstawy opieki położniczej
Położnictwo I° Organizacja pracy położnej
Położnictwo I° Etyka zawodu położnej
Położnictwo I° Zajęcia interdyscyplinarne
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886