Zakład Histologii i Biologii Rozwoju


Siedziba jednostki:

ul. Żołnierska 48 71-210 Szczecin, Bud.WNoZ, piętro 2


Sekretariat:

Tel: +48 91 48 00 908, E-mail: zdhbr@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab.n.med. Małgorzata Piasecka, kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • mgr Monika Donatowicz-Siwiela, starszy referent, 91 4800 908, monika.donatowicz.siwiela@pum.edu.pl
  • dr n. med. Kamil Gill, adiunkt, 91 4800 907, kamil.gill@pum.edu.pl
  • dr n. med. Marta Grabowska, adiunkt, 91 4800 908, marta.grabowska@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Joanna Jakubik-Uljasz, pracownik techniczny, 91 4800 908, joanna.jakubik.uljasz@pum.edu.pl
  • mgr inż. Ewa Kunowska, pracownik techniczny, 91 4800 908, ewa.kunowska@pum.edu.pl
  • mgr Monika Oganowska, pracownik techniczny, 91 4800 908, monika.oganowska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Aleksandra Rosiak-Gill, pracownik techniczny, , aleksandra.rosiak.gill@pum.edu.pl

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

SYLABUSY

DOKUMENTY

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Działalność naukowo-badawcza
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886