Zakład Histologii i Biologii Rozwoju


Siedziba jednostki:

ul. Żołnierska 48 71-210 Szczecin, Bud.WNoZ, piętro 2


Sekretariat:

Tel: +48 91 48 00 908, e-mail: zdhbr@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof.dr hab.n.med. i n.o zdr. Małgorzata Piasecka kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Kamil Gill adiunkt 91 4800 907 kamil.gill@pum.edu.pl
  • dr n. med. Marta Grabowska adiunkt 91 4800 908 marta.grabowska@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Joanna Jakubik-Uljasz pracownik techniczny 91 4800 908 joanna.jakubik.uljasz@pum.edu.pl
  • mgr inż. Ewa Kunowska pracownik techniczny 91 4800 908 ewa.kunowska@pum.edu.pl
  • mgr Monika Oganowska pracownik techniczny 91 4800 908 monika.oganowska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Aleksandra Rosiak-Gill pracownik techniczny aleksandra.rosiak.gill@pum.edu.pl
  • Kadra administracyjna:
  • mgr Monika Donatowicz-Siwiela samodzielny referent 91 4800 908 monika.donatowicz.siwiela@pum.edu.pl

Doktoranci

lek.med. Patryk Harasny  patryk.harasny@gmail.com

lek. med. Tomasz Machałowski tomasz.machalowski@poczta.onet.pl

Konsultacje

dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka Poniedziałek godz: 11.00 - 13.00 po wcześniejszej konsultacji telefonicznej 91 4800 907 lub mailowej: malgorzata.piasecka@pum.edu.pl

dr n. med. Marta Grabowska - Czwartek godz: 11.00 - 13.00 po wcześniejszej konsultacji telefonicznej 91 4800 908 lub mailowej: marta.grabowska@pum.edu.pl

dr n. med. Kamil Gill - Poniedziałek godz. 08.30 - 09.30 oraz Środa godz. 08.30 -  09.30 po wcześniejszej konsultacji mailowej: kamil.gill@pum.edu.pl

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

SYLABUSY

DOKUMENTY

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Działalność naukowo-badawcza
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886