Baner informacji z jednostek

Katedra Żywienia Człowieka i Metabolomiki


Siedziba jednostki:

ul. Władysława Broniewskiego 24, 71 - 460 Szczecin


Sekretariat:

Telefon: tel. +48 91 441 48 06 lub +48 91 441 48 22, faks. +48 91 441 48 07, e-mail: zbizcz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska Profesor

Kadra dydaktyczna:


Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki

 

Zakład Badań Biochemicznych


Kadra administracyjna i naukowo-techniczna:


Doktoranci:

 • mgr Joanna Kochman
 • mgr Anna Gudan
 • mgr Viktora Hawryłkowicz
 • lek. Honorata Mruk-Mazurkiewicz

Opis działalności jednostki:

Bazę dydaktyczną Katedry stanowi: Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki oraz Samodzielna Pracownia Badań Biochemicznych.  W Katedrze odbywa się kształcenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Medycyny i Stomatologii, Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz Szkoły Doktorskiej. Kształcenie studentów przebiega w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w wykładowym języku polskim oraz w języku angielskim dla studentów z English Division i studentów z programu wymiany Erasmus. W przeszłości Katedra gościła studentów programu Erasmus z Portugalii na kierunku Dietetyka. W jednostce prowadzone są zajęcia dla studentów I i II stopnia kierunków Dietetyka, Dietetyka kliniczna, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, magisterskich kierunku Fizjoterapia, Lekarskiego oraz Farmacji. Jednostka kształci również studentów III stopnia Szkoły doktorskiej.

 

Proces dydaktyczny prowadzony jest metodami tradycyjnymi, jak również z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning) przy użyciu platformy Moodle, MS Office 365 i innych aplikacji i platform komunikacyjnych. 
Kierownik Katedry prof. Ewa Stachowska jest pełnomocnikiem Rektora PUM dla kierunku Dietetyka i Dietetyka kliniczna. W ramach nauczania, zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju opieki dietetycznej studenci poznają m.in. charakterystykę pracy zespołu interdyscyplinarnego.

 

Działalność naukowo-badawcza jednostki prowadzona jest w kilku dziedzinach:

 • odżywiania i mikrobioty jelitowej,
 • badaniach właściwości prozdrowotnych surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego,
 • przebiegu chorób o podłożu zapalnym takich jak: zespół metaboliczny, syndrom policystycznych jajników, cukrzyca, choroby zapalne jelit (WZJG i ChL-C), przewlekła choroba nerek, udar niedokrwienny,
 • funkcją układu immunologicznego jelit, jego związkiem z zaburzeniami odporności oraz rozwojem uczuleń, a także możliwościami naturalnej regulacji,
 • zagadnienia żywienia i suplementacji sportowców oraz niealkoholowego stłuszczenia wątroby,
 • badania bioaktywnych związków lipidowych oraz ich zastosowanie w praktyce klinicznej,
 • badania z zakresu chirurgii bariatrycznej, metabolicznej oraz endoskopowych metod leczenia otyłości,
 • oraz wiele innych nurtów związanych z żywieniem.

 Podległe jednostki:

 • Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
 • Zakład Badań Biochemicznych

 Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Ukończyła jedne z najbardziej prestiżowych studiów w zakresie nauk biologicznych w Polsce na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu Wydziału Biologii ze specjalnością Biologia molekularna. Po obronie pracy magisterskiej pracowała w Katedrze Biochemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wynikiem pracy w Katedrze była obrona pracy doktorskiej „Wpływ jonów fluorkowych na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej uzyskanej z kory nerki wieprzowej" (1995). Praca habilitacyjna dotyczyła wpływu sprzężonych dienów kwasów tłuszczowych (CLA) na progresję procesu zapalnego w makrofagach. Od 2007 roku piastuje funkcję kierownika Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki. Od 2008 organizowała od podstaw nauczanie przedmiotów na kierunku Dietetyka, którego jest pełnomocnikiem. W 2008 została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie otrzymała nagrody Rektora PAM i PUM za osiągnięcia dydaktyczne. W 2009 otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia [1]. W 2014 otrzymała nominację profesorską z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jest promotorem dziewięciu prac doktorskich, twórcą patentu „Sposób doboru diety pozwalającej na lepszą redukcję tłuszczowej masy ciała” oraz kierownikiem wielu grantów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorka konferencji naukowo-szkoleniowych z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną od 2016 roku. Od 2000 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, a od 2011 Polskiego Towarzystwa Dietetycznego, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO). Wykładowca wielu zjazdów w kraju i za granicą. Dorobek naukowy obejmuje ponad 240 publikacji, opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych w tym z listy filadelfijskiej. Sumaryczny Impact Factor wynosi ponad 290, indeks Hirscha 19.  


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886