Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki


Siedziba jednostki:

Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki ul. Władysława Broniewskiego 24, 71 - 460 Szczecin


Sekretariat:

tel. 91 441 48 06, faks. 91 441 48 07 zbizcz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Kadra dydaktyczna:Kadra administracyjna i naukowo-techniczna:


Doktoranci: 

 • mgr Joanna Kochman +48 91 441 48 19
 • mgr Anna Gudan +48 91 441 48 20
 • mgr Viktoria Hawryłkowicz +48 91 441 48 20

Zasadnicza problematyka badań naukowych

 • Projekt Kobieta - emocje a jelita.
 • Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową.
 • Nutrigenomika jako narzędzie do optymalizacji żywienia z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby.
 • Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) jako czynnik zapalny dla makrofagów.
 • Dieta śródziemnomorska w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
 • Metabolizm pierwiastków w tkankach oraz ich wpływ na utrzymanie okresowej homeostazy organizmu.
 • Zmiany lipidometabolomu w chorobach o tle zapalnym oraz w schorzeniach złych z nieprawidłowego żywienia.

 

Techniki badawcze

 • Bioimpedancja
 • Chromatografia gazowa.
 • Chromatografia cieczowa.
 • Badania aktywności związków antyoksydacyjnych.
 • Immunohistochemia.
 • Techniki immunoenzymatyczne.
 • Analizy spektofotometryczne związków biologicznie czynnych.

 

Wykonywane analizy

 • Analiza składu ciała i pomiary antropometryczne.
 • Analiza ilościowa i jakościowa żywności.
 • Analiza zawartości kwasów tłuszczowych i ich pochodnych w materiale biologicznym.
 • Badanie przezierności oraz markerów zapalnych jelit.

Konsultacje dla studentów:

Nauczyciel dydaktyczny Dzień tygodnia i godzina konsultacji Gabinet Email

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
po uprzednim umówieniu mailowym

Wtorek 11:30 - 12:30 

Czwartek 9:45 - 10:45

303a

zbizcz@pum.edu.pl

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Janda-Milczarek
po uprzednim umówieniu mailowym

Wtorek 11:00 - 13:00

307

katarzyna.janda.milczarek@pum.edu.pl

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Szczuko
po uprzednim umówieniu mailowym

Czwartek 11:30 -13:30

304

malgorzata.szczuko@pum.edu.pl

dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk
po uprzednim umówieniu mailowym

Środa 13:00 - 15:00

301

karolina.jakubczyk@pum.edu.pl

dr n. med. Dominika Jamioł-Milc
po uprzednim umówieniu mailowym

Środa 10:00 - 12:00

309

dominika.jamiol.milc@pum.edu.pl

dr. n. med. Karina Ryterska
po uprzednim umówieniu mailowym

Środa 10:00 - 12:00

309

karina.ryterska@pum.edu.pl

dr n. med. i n. o zdr. Natalia Komorniak
po uprzednim umówieniu mailowym

Środa 9:00 - 11:00

306

natalia.komorniak@pum.edu.pl

Koła naukowe:

I Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki  

Opiekunowie Koła:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
 • dr hab. n. med. i n. o zdr.  Dominika Maciejewska-Markiewicz

 

Badamy parametry antropometryczne, przyzwyczajenia dotyczące sposobu żywienia i nastawienie pacjentów do zmian w sposobie żywienia.

Naszym celem jest stworzenie narzędzi służących do promowania właściwego stylu życia. Do tego zadania wykorzystujemy narzędzia dostępne dla wszystkich lecz wykorzystywane głównie przez osoby młode. Kolejną intencją jest zbieranie danych oraz próbek, które można wykorzystać do badań naukowych z obszaru żywienia i biologii molekularnej. Będziemy kreować nowe rozwiązania i narzędzia pomoce w realizacji zdrowego odżywiania i stylu życia.

Zapraszamy studentów Dietetyki klinicznej, Biotechnologów medycznych, Lekarzy, Informatyków i Matematyków.

Zapisy wstępne prowadzi opiekuna koła Profesor Ewa Stachowska.

Przewodnicząca Koła:

 

II Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki  

Opiekunowie Koła:

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Janda-Milczarek
 • dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk

 

Przedmiotem zainteresowań Koła Naukowego są surowce roślinne, głównie te mniej znane, świeże lub przetworzone. Badamy ich skład ze szczególnym uwzględnieniem składników prozdrowotnych o właściwościach antyoksydacyjnych. Określamy również wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość niektórych składników. Badania prowadzone są przede wszystkim z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych.

Szukamy kreatywnych osób zainteresowanych tematyką surowców roślinnych, które lubią pracę w laboratorium. Zachęcamy do współpracy studentów Dietetyki klinicznej i innych kierunków.

Zapisy wstępne prowadzą opiekunowie Koła Profesor Katarzyna Janda-Milczarek i dr hab. Karolina Jakubczyk.

Przewodniczący Koła:  

III Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki  

Opiekun Koła:

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Szczuko
 • tel. 91 441 4809

 

Tematy poruszane w kole naukowym:

 • Stanu zapalny w przebiegu ciąży i porodu w tym ciąży patologicznej.
 • Wpływ krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) na profilowanie metabolizmu z uwzględnieniem okresu niemowlęcego.
 • Wsparcie żywieniowe w zakresie zespołu metabolicznego, przygotowania do operacji bariatrycznych, syndromu policystycznych jajników, cukrzycy, choroby zapalnej jelit (WZJG i ChL-C), przewlekłej choroby nerek, udaru niedokrwiennego oraz alergii i nietolerancji pokarmowych.
 • Kaskada prozapalna kwasu arachidonowego w przebiegu wybranych jednostek chorobowych w tym w chorobie Hashimoto.
 • Diety eliminujące jako zagrożenie występowanie niedoborów pokarmowych
 • Choroby przewlekłe i wyniszczające, a możliwość wsparcia dietetycznego.
 • Stan zaopatrzenia organizmu w witaminy i składniki mineralne

Jestem otwarta na nowe tematy badawcze w obrębie realizowanego przeze mnie zakresu dydaktycznego . Czekam na Wasze propozycje.

Szukam Studentów chętnych do współpracy

Zapisy wstępne u opiekuna Profesor Małgorzaty Szczuko.

Przewodniczący Koła:


Sympozja naukowe i konferencje

 • "Master class - jak przygotować pacjenta i jego mikrobiotę do pobytu w szpitalu?" XI Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną, Szczecin 3 czerwca 2023 r. www.nutribiota.pum.edu.pl - konferencja hybrydowa.
 • „Mikrobiota 2022 - co nowego w omice i klinice?" Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną. Szczecin 4 czerwca 2022 - konferencja online.
 • „Pacjent po pandemii - jak COVID-19 zmienił naszą rzeczywistość?" Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną odbędzie się 19 i 20 listopada 2021 roku w Szczecinie w formie uczestnictwa zdalnego.
 • „Oś jelito - wątroba – mózg implikacje praktyczne”. Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną online odbyła się 21 listopada 2020 roku w Szczecinie.
 • „Nowotwory. Naukowo potwierdzone terapie wspierające profilaktykę i żywienie”. Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną odbyła się 16 listopada 2019 w  Szczecinie.
 • „Depresja – diagnostyka, żywienie, leczenie” VI Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną odbyła się 17 listopada 2018 roku w Szczecinie.
 • „Neurobiota 2. Autyzm i borelioza: fitoterapia i żywienie pacjentów” V Konferencja z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną 25 listopada 2017 roku w Szczecinie.
 • „Najnowsze trendy w terapii otyłości” IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną uzupełniona o część warsztatową, 3 czerwca 2017 w Szczecinie. 
 • „Neurobiota – jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu”.  Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne" III Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną, 19 listopada 2016 w Szczecinie.
 • „Dysbioza. Leczenie za pomocą żywności i probiotyków” II Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną, 04 czerwca 2016 w Szczecinie.
 • „Gluten - czy jest się czego obawiać?” I sympozjum naukowe z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną organizowane 10 marca 2016 w Szczecinie.

Granty

 • Skład chemiczny, właściwości antyoksydacyjne i związane z nimi molekularne mechanizmy działania ekstraktów z zielonej herbaty matcha – badania in vitro
  Kierownik projekt mgr Joanny Alicji Kochman doktorantka Prof. dr hab. n. med. i zdr.  Katarzyny Jandy–Milczarek
 • Poszukiwanie wczesnych markerów poprawy funkcji metabolicznej wątroby u osób z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, poddanych terapii z wykorzystaniem innowacyjnego pieczywa prebiotycznego (bagietka "Uniwersytecka"
  [DIALOG0102/DLG/2019/10] Kierownik projektu w PPM: Ewa Stachowska, data rozpoczęcia 13-12-2019, data zakończenia 12-12-2021, w trakcie realizacji
 • Poszukiwanie markera różnicującego poszczególna stadia NAFLD/NASH, poprzez analizę korelacji kwasów tłuszczowych i ich pochodnych, w krwi oraz w wątrobie szczurów z modelowym postępującym stłuszczeniem wątroby
  [2016/21/N/NZ5/02584] Kierownik projektu w PPM: Dominika Ewa Maciejewska, data rozpoczęcia 02-03-2017, data zakończenia 01-03-2020, w trakcie realizacji
 • Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową
  [2011/01/B/NZ7/04251] Kierownik projektu w PPM: Ewa Stachowska, data rozpoczęcia 20-12-2011, data zakończenia 19-06-2014, zakończony zrealizowany
 • Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby
  [N N404 150539] Kierownik projektu w PPM: Ewa Stachowska, data rozpoczęcia 15-09-2010, data zakończenia 14-09-2013, zakończony zrealizowany
 • Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) jako czynniki regulujące metabolizm glukozy w mięśniach szkieletowych
  [N N404 507438] Kierownik projektu w PPM: Ewa Stachowska, data rozpoczęcia 12-04-2010, data zakończenia 11-07-2012, zakończony zrealizowany.

  

RPO  

 • Wpływ poziomu SCFA matki i noworodka w kontekście występowania dysbiozy jelitowej 
  [2021/05/X/NZ5/00611] Kierownik projektu w PPM: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Szczuko, data rozpoczęcia 18-10-2021
 • Wpływ pochodnych kwasów tłuszczowych, w tym mediatorów prozapalnych i przeciwzapalnych na występowanie stanu zapalnego i procesów patologicznych w okresie ciąży i porodu
  [FSN- 330-07/19] Kierownik projektu w PPM: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Szczuko, data rozpoczęcia 1.10.2019 data zakończenia 30.11.2020

Patenty

 • Sposób doboru diety pozwalającej na lepszą redukcję tłuszczowej masy ciała. 
  Stachowska Ewa, Wynalazek, Chroniony, Numer patentu/prawa: 231915, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 05-11-2013, Data udzielenia prawa: 26-04-2019.  Ujawniono sposób doboru diety pozwalającej na lepszą redukcję tłuszczowej masy ciała, który pozwala na wykonanie interwencji dietetycznej umożliwiającej skuteczną redukcję masy tłuszczu w organizmie w odpowiedzi na manipulację zawartością tłuszczu lub węglowodanów stosownie do predyspozycji genetycznych związanych ze wskaźnikiem wyrzutu insuliny indukowanego przez nutrient (NIOR).

 • Sposób oceny zdolności antyoksydacyjnych substancji i preparatów roślinnych, kosmetycznych, żywności lub osocza z wykorzystaniem spektrofotometrii odczynnika ABTS. 
  Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia P.427811. 
   


Dorobek naukowy pracowników- publikacje 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMINY NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 / REGULATIONS FOR THE 2022/2023 ACADEMIC YEAR
Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej
16/11/2022
Wydział Medycyny i Stomatologii
16/11/2022
Faculty of Medicine and Dentistry
25/11/2022

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Podstawy żywienia człowieka, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Podstawy żywienia człowieka Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Przechowywanie i utrwalanie żywności, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
10/10/2022
Przechowywanie i utrwalanie żywności, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
19/10/2022
Dietoterapia otyłości, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Dietoterapia otyłości, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Żywność funkcjonalna i ekologiczna, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
10/10/2022
Żywność funkcjonalna i ekologiczna Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
07/12/2022
Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowiu i chorobie, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
10/10/2022
Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowiu i chorobie, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
07/12/2022
Żywienie osób starszych (choroby otępienne, niedożywienie, zespół metaboliczny), Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Żywienie osób starszych (choroby otępienne, niedożywienie, zespół metaboliczny), Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Żywienie kliniczne I (endokrynologia, przewód pokarmowy, ch. wyniszczające), Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Żywienie kliniczne I (endokrynologia, przewód pokarmowy, ch. wyniszczające), Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Edukacja żywieniowa, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Edukacja żywieniowa, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Profilaktyka chorób dietozależnych (Żywienie człowieka), Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
10/10/2022
Profilaktyka chorób dietozależnych (żywienie człowieka), Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Technologia żywności i towaroznawstwo, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Technologia żywności i towaroznawstwo, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
19/10/2022
Analiza i ocena jakości żywności, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
10/10/2022
Analiza i ocena jakości żywności, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
14/10/2022
Seminarium dyplomowe, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Seminarium dyplomowe, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
Rośliny lecznicze o dużym potencjale w dietoterapii, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
12/10/2022
Rośliny lecznicze o dużym potencjale w dietoterapii, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
07/12/2022
Metabolizm tkanki tłuszczowej, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
Metabolizm tkanki tłuszczowej, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
Nutrigenetyka, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
07/12/2022
Nutrigenetyka, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
08/12/2022
Kwiaty jadalne, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
12/10/2022
Kwiaty jadalne, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
07/12/2022
Immunologia, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
14/10/2022
Żywienie w sporcie, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Suplementy i odżywki w sporcie, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Żywienie zbiorowe, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Zaburzenia odżywiania aspekty lekarskie i dietetyczne, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Żywienie kliniczne II, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Żywienie dzieci i młodzieży, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
17/04/2023
Surowce roślinne i zwierzęce w produkcji żywności i potraw, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Toksykologia i bezpieczeństwo żywności, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
10/10/2022
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Zapalenie jelit - przyczyny i skutki, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmiot do wyboru
Projektowanie żywności, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmiot do wyboru
10/10/2022
Leczenie żywieniowe w praktyce szpitalnej, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmiot do wyboru
Żywienie w czasie epidemii I pandemii, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmiot do wyboru
Aktywność naukowa w zawodzie dietetyka, Dietetyka 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmiot do wyboru
10/10/2022
Żywienie w rzadkich chorobach metabolicznych o podłożu genetycznym, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
10/01/2023
Żywienie w ostrych i przewlekłych chorobach nerek, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Dietoterapia w onkologii, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Żywienie w zaburzeniach depresyjnych i neurologicznych, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Chirurgia bariatryczna – aspekt żywieniowy, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Choroby wątroby, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Elementy immunożywienia, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Żywienie w PCOs i zaburzeniach metabolicznych w ciąży, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Alergie i nietolerancje pokarmowe, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Kuchnia molekularna, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
11/10/2022
Seminarium dyplomowe, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Ziołolecznictwo, Dietetyka kliniczna 1 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Przedmiot do wyboru
12/10/2022
Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Pro-, pre- i symbiotykoterapia, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Nutrigenetyka, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Strategie w żywieniu i suplementacji sportowców, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Biotechnologia żywności, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Współczesne trendy w żywności, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
07/12/2022
Seminarium dyplomowe, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Propagowanie wiedzy o żywieniu, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Przedmiot do wyboru
07/12/2022
Andropauza i menopauza w aspekcie dietetycznym, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Przedmiot do wyboru
07/12/2022
Żywność GMO, Dietetyka kliniczna 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Przedmiot do wyboru
07/12/2022
Podstawy dietetyki, Fizjoterapia 1 rok STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE Przedmiot do wyboru
07/12/2022
Zapalenia w urazach tkankowych, Fizjoterapia 3 rok STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE Przedmiot do wyboru
Zapalenie a stan tkanki łącznej skóry Kosmetologia 3 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA przedmiot do wyboru
Podstawy żywienia człowieka Kosmetologia 2 rok STUDIA STACJONARNE II STOPNIA przedmiot do wyboru
19/10/2022
Podstawy żywienia człowieka Kosmetologia 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA przedmiot do wyboru
Dietetyka Pielęgniarstwo 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
07/12/2022
Dietetyka, Pielęgniarstwo 2 rok STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
07/12/2022
Dietetyka Położnictwo 2 rok STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I ANALITYKI MEDYCZNEJ
Bromatologia Farmacja 4 rok STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
WYDZIAŁ MEDYCYNY I STOMATOLOGII
Elementy żywienia klinicznego Lekarski 2 rok STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
07/12/2022
Elementy żywienia klinicznego w stomatologii Lekarsko-Dentystyczny STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
07/12/2022
Elements of clinical nutrition Medicine 2nd year FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
08/12/2022
Elemets of Clinical Nutrition in Dentristy 3rd year FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
07/12/2022

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci. RAPORT
Poradnik żywienie kobiet w okresie ciąży - teoria i praktyka.
Poradnik karmienia piersią.
Poradnik żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin.
Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1 do 3 roku życia.
Liczenie zapotrzebowania energetycznego
Wymienniki pokarmowe
Jak przeliczyć ilość azotu na białko?
Instrukcja i formularz wywiadu żywieniowego
Karta pacjenta
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886