Baner informacji z jednostek

Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki


Siedziba jednostki:

Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki ul. Władysława Broniewskiego 24, 71 - 460 Szczecin


Sekretariat:

tel. 91 441 48 06, faks. 91 441 48 07 zbizcz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Kadra dydaktyczna:Kadra administracyjna i naukowo-techniczna:


Doktoranci: 

 • mgr Joanna Kochman +48 91 441 48 19
 • mgr Anna Gudan +48 91 441 48 20
 • mgr Viktoria Hawryłkowicz +48 91 441 48 20
 • mgr Alicja Ligenza 
 • mgr Kinga Szymczykowska

Współpracownicy:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Halina Weker, Kierownik Zakładu Żywienia w Instytucie Matki i Dziecka 
 • dr n. med. i  n. o zdr. Karolina Kaźmierczak -Siedlecka

Zasadnicza problematyka badań naukowych

 • Projekt Kobieta - emocje a jelita.
 • Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową.
 • Nutrigenomika jako narzędzie do optymalizacji żywienia z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby.
 • Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) jako czynnik zapalny dla makrofagów.
 • Dieta śródziemnomorska w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
 • Metabolizm pierwiastków w tkankach oraz ich wpływ na utrzymanie okresowej homeostazy organizmu.
 • Zmiany lipidometabolomu w chorobach o tle zapalnym oraz w schorzeniach złych z nieprawidłowego żywienia.

 

Techniki badawcze

 • Bioimpedancja
 • Chromatografia gazowa.
 • Chromatografia cieczowa.
 • Badania aktywności związków antyoksydacyjnych.
 • Immunohistochemia.
 • Techniki immunoenzymatyczne.
 • Analizy spektofotometryczne związków biologicznie czynnych.

 

Wykonywane analizy

 • Analiza składu ciała i pomiary antropometryczne.
 • Analiza ilościowa i jakościowa żywności.
 • Analiza zawartości kwasów tłuszczowych i ich pochodnych w materiale biologicznym.
 • Badanie przezierności oraz markerów zapalnych jelit.

Konsultacje dla studentów:

Nauczyciel dydaktyczny Dzień tygodnia i godzina konsultacji Gabinet Email

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
po uprzednim umówieniu mailowym

 

303a

ewa.stachowska@pum.edu.pl

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Janda-Milczarek
po uprzednim umówieniu mailowym

 

307

katarzyna.janda.milczarek@pum.edu.pl

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Szczuko
po uprzednim umówieniu mailowym

środa 10:00 - 12:00

304

malgorzata.szczuko@pum.edu.pl

dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk
po uprzednim umówieniu mailowym

 

301

karolina.jakubczyk@pum.edu.pl

dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominika Maciejewska-Markiewicz
po uprzednim umówieniu mailowym

 

301

dominika.maciejewska@pum.edu.pl

dr n. med. i n. o zdr. Natalia Komorniak
po uprzednim umówieniu mailowym

Czwartek 15:30 - 17:30

301

natalia.komorniak@pum.edu.pl

dr n. med. Dominika Jamioł-Milc
po uprzednim umówieniu mailowym

 

309

dominika.jamiol.milc@pum.edu.pl

dr. n. med. Karina Ryterska
po uprzednim umówieniu mailowym

wtorek 10:00 - 12:00

309

karina.ryterska@pum.edu.pl

dr n. med. i n. o zdr. Maja Czerwińska-Rogowska
po uprzednim umówieniu mailowym

  301 maja.czerwinska.rogowska@pum.edu.pl

Koła naukowe:

I Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki  

Opiekunowie Koła:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
 • dr hab. n. med. i n. o zdr.  Dominika Maciejewska-Markiewicz

Badamy parametry antropometryczne, przyzwyczajenia dotyczące sposobu żywienia i nastawienie pacjentów do zmian w sposobie żywienia.

Naszym celem jest stworzenie narzędzi służących do promowania właściwego stylu życia. Do tego zadania wykorzystujemy narzędzia dostępne dla wszystkich lecz wykorzystywane głównie przez osoby młode. Kolejną intencją jest zbieranie danych oraz próbek, które można wykorzystać do badań naukowych z obszaru żywienia i biologii molekularnej. Będziemy kreować nowe rozwiązania i narzędzia pomoce w realizacji zdrowego odżywiania i stylu życia.

Zapraszamy studentów Dietetyki klinicznej, Biotechnologów medycznych, Lekarzy, Informatyków i Matematyków.

Zapisy wstępne prowadzi opiekuna koła Profesor Ewa Stachowska.

Przewodnicząca Koła:

II Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki  

Opiekunowie Koła:

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Janda-Milczarek
 • dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk

Przedmiotem zainteresowań Koła Naukowego są surowce roślinne, głównie te mniej znane, świeże lub przetworzone. Badamy ich skład ze szczególnym uwzględnieniem składników prozdrowotnych o właściwościach antyoksydacyjnych. Określamy również wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość niektórych składników. Badania prowadzone są przede wszystkim z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych.

Szukamy kreatywnych osób zainteresowanych tematyką surowców roślinnych, które lubią pracę w laboratorium. Zachęcamy do współpracy studentów Dietetyki klinicznej i innych kierunków.

Zapisy wstępne prowadzą opiekunowie Koła Profesor Katarzyna Janda-Milczarek i dr hab. Karolina Jakubczyk.

Przewodniczący Koła:  

III Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki  

Opiekun Koła:

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Szczuko
 • tel. 91 441 4809

Tematy poruszane w kole naukowym:

 • Stanu zapalny w przebiegu ciąży i porodu w tym ciąży patologicznej.
 • Wpływ krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) na profilowanie metabolizmu z uwzględnieniem okresu niemowlęcego.
 • Wsparcie żywieniowe w zakresie zespołu metabolicznego, przygotowania do operacji bariatrycznych, syndromu policystycznych jajników, cukrzycy, choroby zapalnej jelit (WZJG i ChL-C), przewlekłej choroby nerek, udaru niedokrwiennego oraz alergii i nietolerancji pokarmowych.
 • Kaskada prozapalna kwasu arachidonowego w przebiegu wybranych jednostek chorobowych w tym w chorobie Hashimoto.
 • Diety eliminujące jako zagrożenie występowanie niedoborów pokarmowych
 • Choroby przewlekłe i wyniszczające, a możliwość wsparcia dietetycznego.
 • Stan zaopatrzenia organizmu w witaminy i składniki mineralne

Jestem otwarta na nowe tematy badawcze w obrębie realizowanego przeze mnie zakresu dydaktycznego . Czekam na Wasze propozycje.

Szukam Studentów chętnych do współpracy

Zapisy wstępne u opiekuna Profesor Małgorzaty Szczuko.

Przewodniczący Koła:


Sympozja naukowe i konferencje

 • "Master class - jak przygotować pacjenta i jego mikrobiotę do pobytu w szpitalu?" XI Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną, Szczecin 3 czerwca 2023 r. www.nutribiota.pum.edu.pl - konferencja hybrydowa.
 • „Mikrobiota 2022 - co nowego w omice i klinice?" Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną. Szczecin 4 czerwca 2022 - konferencja online.
 • „Pacjent po pandemii - jak COVID-19 zmienił naszą rzeczywistość?" Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną odbędzie się 19 i 20 listopada 2021 roku w Szczecinie w formie uczestnictwa zdalnego.
 • „Oś jelito - wątroba – mózg implikacje praktyczne”. Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną online odbyła się 21 listopada 2020 roku w Szczecinie.
 • „Nowotwory. Naukowo potwierdzone terapie wspierające profilaktykę i żywienie”. Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną odbyła się 16 listopada 2019 w  Szczecinie.
 • „Depresja – diagnostyka, żywienie, leczenie” VI Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną odbyła się 17 listopada 2018 roku w Szczecinie.
 • „Neurobiota 2. Autyzm i borelioza: fitoterapia i żywienie pacjentów” V Konferencja z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną 25 listopada 2017 roku w Szczecinie.
 • „Najnowsze trendy w terapii otyłości” IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną uzupełniona o część warsztatową, 3 czerwca 2017 w Szczecinie. 
 • „Neurobiota – jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu”.  Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne" III Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną, 19 listopada 2016 w Szczecinie.
 • „Dysbioza. Leczenie za pomocą żywności i probiotyków” II Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną, 04 czerwca 2016 w Szczecinie.
 • „Gluten - czy jest się czego obawiać?” I sympozjum naukowe z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną organizowane 10 marca 2016 w Szczecinie.

Granty

 • Opracowanie nowej technologii produkcji ziół w celu uzyskania zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym w postaci ekologicznych mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół.
  Kierownikiem naukowym projektu jest dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk. Okres realizacji: 24.03.2023 - 30.11.2024  
 • Wsparcie konferenji cyklicznej - Spotkania z dietetyką funkcjonalną.
  Kierownik projektu Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, okres realizacji 01.10.2022-30.06.2023
 • Skład chemiczny, właściwości antyoksydacyjne i związane z nimi molekularne mechanizmy działania ekstraktów z zielonej herbaty matcha – badania in vitro
  Kierownik projekt mgr Joanny Alicji Kochman doktorantka Prof. dr hab. n. med. i zdr.  Katarzyny Jandy–Milczarek. Okres realizacji 21.01.2022 - 20.01.2025.
 • Poszukiwanie wczesnych markerów poprawy funkcji metabolicznej wątroby u osób z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, poddanych terapii z wykorzystaniem innowacyjnego pieczywa prebiotycznego (bagietka "Uniwersytecka"
  [DIALOG0102/DLG/2019/10] Kierownik projektu w PPM: Ewa Stachowska, data rozpoczęcia 13-12-2019, data zakończenia 12-12-2021, w trakcie realizacji
 • Poszukiwanie markera różnicującego poszczególna stadia NAFLD/NASH, poprzez analizę korelacji kwasów tłuszczowych i ich pochodnych, w krwi oraz w wątrobie szczurów z modelowym postępującym stłuszczeniem wątroby
  [2016/21/N/NZ5/02584] Kierownik projektu w PPM: Dominika Ewa Maciejewska, data rozpoczęcia 02-03-2017, data zakończenia 01-03-2020, w trakcie realizacji
 • Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową
  [2011/01/B/NZ7/04251] Kierownik projektu w PPM: Ewa Stachowska, data rozpoczęcia 20-12-2011, data zakończenia 19-06-2014, zakończony zrealizowany
 • Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby
  [N N404 150539] Kierownik projektu w PPM: Ewa Stachowska, data rozpoczęcia 15-09-2010, data zakończenia 14-09-2013, zakończony zrealizowany
 • Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) jako czynniki regulujące metabolizm glukozy w mięśniach szkieletowych
  [N N404 507438] Kierownik projektu w PPM: Ewa Stachowska, data rozpoczęcia 12-04-2010, data zakończenia 11-07-2012, zakończony zrealizowany. 
 • Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  "Dietetyk - poszukiwany specjalista w systemie promocji i ochrony zdrowia" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 01.10.2009r. do 30.06.2015r. 
 • Projekt Wyposażenie bazy dydaktycznej dla Dietetyki - nowego kierunku kształcenia w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego od 20.05.2010r. do 13.05.2011r.
 • Wpływ poziomu SCFA matki i noworodka w kontekście występowania dysbiozy jelitowej 
  [2021/05/X/NZ5/00611] Kierownik projektu w PPM: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Szczuko, data rozpoczęcia 18-10-2021
 • Wpływ pochodnych kwasów tłuszczowych, w tym mediatorów prozapalnych i przeciwzapalnych na występowanie stanu zapalnego i procesów patologicznych w okresie ciąży i porodu
  [FSN- 330-07/19] Kierownik projektu w PPM: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Szczuko, data rozpoczęcia 1.10.2019 data zakończenia 30.11.2020

Patenty

 • Sposób doboru diety pozwalającej na lepszą redukcję tłuszczowej masy ciała. 
  Stachowska Ewa, Wynalazek, Chroniony, Numer patentu/prawa: 231915, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 05-11-2013, Data udzielenia prawa: 26-04-2019.  Ujawniono sposób doboru diety pozwalającej na lepszą redukcję tłuszczowej masy ciała, który pozwala na wykonanie interwencji dietetycznej umożliwiającej skuteczną redukcję masy tłuszczu w organizmie w odpowiedzi na manipulację zawartością tłuszczu lub węglowodanów stosownie do predyspozycji genetycznych związanych ze wskaźnikiem wyrzutu insuliny indukowanego przez nutrient (NIOR).

 • Sposób oceny zdolności antyoksydacyjnych substancji i preparatów roślinnych, kosmetycznych, żywności lub osocza z wykorzystaniem spektrofotometrii odczynnika ABTS. 
  Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia P.427811. 
   


Dorobek naukowy pracowników- publikacje 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMINY NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 / REGULATIONS FOR THE 2023/2024 ACADEMIC YEAR
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Medycyny i Stomatologii Kierunek lekarski
Wydział Medycyny i Stomatologii Kierunek lekarsko-dentystyczny
Faculty of Medicine and Dentistry

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA
Podstawy żywienia człowieka, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Przechowywanie i utrwalanie żywności, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Dietoterapia otyłości, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Żywność funkcjonalna i ekologiczna PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowiu i chorobie PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Znaczenie diety dla kondycji skóry w zdrowiu i w chorobie PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Żywienie osób starszych (choroby otępienne, niedożywienie, zespół metaboliczny), Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Żywienie kliniczne I (endokrynologia, przewód pokarmowy, ch. wyniszczające), Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Edukacja żywieniowa, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Profilaktyka chorób dietozależnych (Żywienie człowieka), Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Technologia żywności i towaroznawstwo, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Analiza i ocena jakości żywności, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Seminarium dyplomowe, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Rośliny lecznicze o dużym potencjale w dietoterapii PDW, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Metabolizm tkanki tłuszczowej PDW, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Nutrigenetyka PDW, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Kwiaty jadalne PDW, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST
Immunologia, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Żywienie w sporcie, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Suplementy i odżywki w sporcie, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Żywienie zbiorowe, Dietetyka 3 rok , I st. ST
Zaburzenia odżywiania aspekty lekarskie i dietetyczne, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Żywienie kliniczne II, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Żywienie dzieci i młodzieży, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Surowce roślinne i zwierzęce w produkcji żywności i potraw, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Toksykologia i bezpieczeństwo żywności, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Zapalenie jelit - przyczyny i skutki PDW, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Projektowanie żywności PDW, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Leczenie żywieniowe w praktyce szpitalnej PDW, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Żywienie w czasie epidemii I pandemii PDW, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Aktywność naukowa w zawodzie dietetyka PDW, Dietetyka 3 rok, I st. ST
Żywienie w rzadkich chorobach metabolicznych o podłożu genetycznym, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Żywienie w ostrych i przewlekłych chorobach nerek, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Dietoterapia w onkologii, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Żywienie w zaburzeniach depresyjnych i neurologicznych, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Chirurgia bariatryczna – aspekt żywieniowy, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Choroby wątroby, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Elementy immunożywienia, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Żywienie w PCOs i zaburzeniach metabolicznych w ciąży, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Alergie i nietolerancje pokarmowe, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Kuchnia molekularna, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Seminarium dyplomowe, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Ziołolecznictwo PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST
Żywienie w okresie około- i pomenopauzalnym PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, II st. ST
Relaksacja i neurostymulacja - techniki wspomagające w zdrowiu i w chorobie PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, II st. ST
Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Pro-, pre- i symbiotykoterapia, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Nutrigenetyka, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Strategie w żywieniu i suplementacji sportowców, Dietetyka kliniczna 2 rok , II st. ST
Biotechnologia żywności, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Współczesne trendy w żywności, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Seminarium dyplomowe, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Propagowanie wiedzy o żywieniu, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Andropauza i menopauza w aspekcie dietetycznym, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Żywność GMO, Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST
Podstawy dietetyki PDW, Fizjoterapia 1 rok mgr
Zapalenie a stan tkanki łącznej skóry PDW, Kosmetologia 3 rok, I st. ST
Podstawy żywienia człowieka PDW, Kosmetologia 2 rok, II st. ST
Dietetyka Pielęgniarstwo 2 rok, I st. ST
Dietetyka Położnictwo 2 rok, I st. ST
Podstawy dietetyki PDW, Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore 1 rok, I st. ST
STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA
Podstawy żywienia człowieka, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. NST
Przechowywanie i utrwalanie żywności, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. NST
Dietoterapia otyłości, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. NST
Żywność funkcjonalna i ekologiczna PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. NST
Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowiu i chorobie PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. NST
Znaczenie diety dla kondycji skóry w zdrowiu i w chorobie PDW, Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. NST
Żywienie osób starszych (choroby otępienne, niedożywienie, zespół metaboliczny), Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Żywienie kliniczne I (endokrynologia, przewód pokarmowy, ch. wyniszczające), Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Edukacja żywieniowa, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Profilaktyka chorób dietozależnych (żywienie człowieka), Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Technologia żywności i towaroznawstwo, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Analiza i ocena jakości żywności, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Seminarium dyplomowe, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Rośliny lecznicze o dużym potencjale w dietoterapii PDW, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Metabolizm tkanki tłuszczowej PDW, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Nutrigenetyka PDW, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Kwiaty jadalne, Dietetyka kliniczna PDW, Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST
Immunologia, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Żywienie w sporcie, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Suplementy i odżywki w sporcie, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Żywienie zbiorowe, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Zaburzenia odżywiania aspekty lekarskie i dietetyczne, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Żywienie Kliniczne II, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Żywienie dzieci i młodzieży, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Surowce roślinne i zwierzęce w produkcji żywności i potraw, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Toksykologia i bezpieczeństwo żywności, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Zapalenie jelit - przyczyny i skutki PDW, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Projektowanie żywności PDW, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Leczenie żywieniowe w praktyce szpitalnej PDW, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Żywienie w czasie epidemii I pandemii PDW, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Aktywność naukowa w zawodzie dietetyka PDW, Dietetyka kliniczna 3 rok, I st. NST
Zapalenie a stan tkanki łącznej skóry PDW, Kosmetologia 3 rok, I st. NST
Dietetyka, Pielęgniarstwo 2 rok, I st. NST
WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci. RAPORT
Poradnik żywienie kobiet w okresie ciąży - teoria i praktyka.
Poradnik karmienia piersią.
Poradnik żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin.
Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1 do 3 roku życia.
Liczenie zapotrzebowania energetycznego
Wymienniki pokarmowe
Jak przeliczyć ilość azotu na białko?
Instrukcja i formularz wywiadu żywieniowego
Karta pacjenta
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886