Baner informacji z jednostek

Zakład Badań Biochemicznych


Siedziba jednostki:

ul. Władysława Broniewskiego 24, 71 - 460 Szczecin


Sekretariat:

Tel: +48 91 441 48 06, faks. +48 91 441 4807, email: spbb@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka

Kadra dydaktyczna:


 

Kadra naukowo-techniczna:


Doktoranci:


Tematyka badań naukowych:

  • zaburzenia kompozycji mikrobioty jelitowej i wpływu tych zmian na funkcjonowanie neuropsychiatryczne oraz inne manifestacje kliniczne;
  • biologiczne uwarunkowania przepuszczalności jelitowej.

Konsultacje dla studentów:

Nauczyciel dydaktyczny Dzień tygodnia/ godzina konsultacji Gabinet Email

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka
 

do ustalenia mailowo z prowadzącym

gab. 302

karolina.skonieczna.zydecka@pum.edu.pl

dr n. med. i n. o zdr. Joanna Palma
 

do ustalenia mailowo z prowadzącym

gab. 310

joanna.palma@pum.edu.pl

mgr inż. Monika Kulaszyńska
 

do ustalenia mailowo z prowadzącym

gab. 310

monika.kulaszynska@pum.edu.pl
dr hab. n. med. Artur Lemiński
 
do ustalenia mailowo z prowadzącym   artur.leminski@pum.edu.pl

dr n. med. Igor Łoniewski

 

do ustalenia mailowo z prowadzącym   igor.loniewski@pum.edu.pl

 


Koła naukowe: 

SKN Medycyny Stylu Życia PUM

Opiekun Koła: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Karolina Skonieczna-Żydecka

Przewodnicząca Koła: Aleksandra Świderska

Czym się zajmujemy:

 

Cel:

 

Kogo szukamy:

 

Zapisy wstępne:

U opiekuna koła 


Sympozja naukowe i konferencje - współorganizacja:

  • "Master class - jak przygotować pacjenta i jego mikrobiotę do pobytu w szpitalu?" XI Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną, Szczecin 3 czerwca 2023 r. www.nutribiota.pum.edu.pl - konferencja hybrydowa.
  • „Mikrobiota 2022 - co nowego w omice i klinice?" Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną. Szczecin 4 czerwca 2022 - konferencja online (współorganizator).

Granty:

  • Wpływ nowego postbiotyku Akkermansia muciniphila na lipidometabolom, badania pilotażowe. Kierownik dr n. med. i n. o zdr. Joanna Palma
  • Projekt Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface (IMMEDIATE), mający na celu ocenę funkcjonowania osi dieta-mikrobiom-immunometabolizm, będzie realizowany w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2026. Kierownik projektu prof. dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka.
  • Badanie COH-FIT (ang. The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times) to duży międzynarodowy projekt ankietowy dla populacji krajów dotkniętych pandemią koronawirusa (COVID-19). W projekt zaangażowanych jest prawie 200 naukowców z ponad 35 krajów świata. Został on zatwierdzony przez wiele krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych. 


Publikacje naukowe:

 

   

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wydział Nauk o Zdrowiu
03/10/2023
Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej
03/10/2023
Wydział Medycyny i Stomatologii
03/10/2023
Szkoła Doktorska

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. ST, Biochemia dla dietetyków
24/02/2023
Dietetyka kliniczna 1 rok, I st. NST, Biochemia dla dietetyków
24/02/2023
Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. ST, Podstawy metodologii badań w naukach o zdrowiu
03/10/2023
Dietetyka kliniczna 2 rok, I st. NST, Podstawy metodologii badań w naukach o zdrowiu
03/10/2023
Dietetyka kliniczna 1 rok, II st. ST, Badania naukowe w naukach o zdrowiu
24/02/2023
Dietetyka kliniczna 2 rok, II st. ST, Biostatystyka w dietetyce
24/02/2023
Fizjoterapia 1 rok, JM, Biochemia
03/10/2023
Kosmetologia 1 rok, I st. ST, Biotechnologia w kosmetologii
24/02/2023
Kosmetologia 1 rok, I st. NST, Biotechnologia w kosmetologii
24/02/2023
Kosmetologia 2 rok, I st. ST, Biochemia
03/10/2023
Kosmetologia 2 rok, I st. NST, Biochemia
03/10/2023
Pielęgniarstwo 1 rok, I st. ST, Biochemia i biofizyka
03/10/2023
Pielęgniarstwo 1 rok, I st. NST, Biochemia i biofizyka
24/02/2023
Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore 1 rok, I st. ST, Biochemia z elementami chemii
25/10/2023
Położnictwo 1 rok, I st. ST, Biochemia i biofizyka
03/10/2023
Psychologia Zdrowia 1 rok, JM, Podstawy Biochemii
28/02/2024
WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
Biotechnologia medyczna 2 rok, I st. ST, Biochemia
03/10/2023
SZKOŁA DOKTORSKA III stopień
Podstawy metaanalizy (2 rok)
24/02/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886