Baner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Neurokognitywistyki Stosowanej i Logopedii Klinicznej


Siedziba jednostki:

Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11, 70-103 Szczecin


Sekretariat:

mgr Joanna Grzymska, tel. 91 44 14 736, email: joanna.grzymska@pum.edu.pl; neurokognitywistyka@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. med. Dariusz Jeżewski tel. 91 44 14 758, e-mail: dariusz.jezewski@pum.edu.pl
  • Konsultacje w piątki w godzinach: 14:00 - 16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. zdr. Natalia Przybyła wykładowca 91 44 14 760 natalia.przybyla@pum.edu.pl
  • Konsultacje w piątki w godzinach: 14:00 - 16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)
  • dr n. med. Paweł Kawalec wykładowca 91 44 14 761 pawel.kawalec@pum.edu.pl
  • Konsultacje we wtorki w godzinach: 14:00 - 16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)
  • mgr Marzena Susczyk wykładowca współpracujący 91 44 14 762 marzena.susczyk@pum.edu.pl
  • Konsultacje w czwartki w godzinach: 14:00 - 16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin wewnętrzny

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Choroby cywilizacyjne - Psychologia Zdrowia
Estetyka - Kosmetologia
Neurokognitywistyka stosowana - Psychologia Zdrowia
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - Pielęgniarstwo
Neuroprzekaźnictwo mózgowe - Pielęgniarstwo
Podstawy neurokognitywistyki - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Podstawy neurokognitywistyki - Psychologia Zdrowia
Podstawy neurologii - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Podstawy neurologii - Psychologia Zdrowia
Psychologia ogólna - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Zarys neurobiologii - Psychologia Zdrowia
Neuropsychologia - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Dyslalia - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Logopedia ogólna - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Diagnoza logopedyczna - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Metody pracy logopedy - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886