Baner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Neurokognitywistyki Stosowanej i Logopedii Klinicznej


Siedziba jednostki:

Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11, 70-103 Szczecin


Sekretariat:

mgr Joanna Grzymska, tel. 91 44 14 736, email: joanna.grzymska@pum.edu.pl; neurokognitywistyka@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. med. Dariusz Jeżewski tel. 91 44 14 758, e-mail: dariusz.jezewski@pum.edu.pl
  • Konsultacje w piątki w godzinach: 14:00 - 16:00

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. zdr. Natalia Przybyła wykładowca 91 44 14 760 natalia.przybyla@pum.edu.pl
  • Konsultacje w piątki w godzinach: 14:00 - 16:00
  • lek. med. Paweł Kawalec wykładowca 91 44 14 761 pawel.kawalec@pum.edu.pl
  • Konsultacje we wtorki w godzinach: 14:00 - 16:00
  • mgr Marzena Susczyk wykładowca współpracujący 91 44 14 762 marzena.susczyk@pum.edu.pl
  • Konsultacje w czwartki w godzinach: 14:00 - 16:00
  • dr n. zdr. Nina Konecka wykładowca współpracujący 91 44 14 757 nina.konecka@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Marta Wąsik wykładowca współpracujący 91 44 14 762

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin wewnętrzny jednostki

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
Sylabus: Psychologia ogólna - Logopedia kliniczna z terapią zajęciową
Sylabus: Zarys neurobiologii - Psychologia Zdrowia
Sylabus: Podstawy neurologii - Psychologia Zdrowia
Sylabus: Podstawy Neurokognitywistyki - Psychologia Zdrowia
Sylabus: Neurokognitywistyka stosowana - Psychologia Zdrowia
Sylabus: Neurokognitywistyka rozwojowa - Psychologia Zdrowia
Sylabus: Kliniczne podstawy chorób cywilizacyjnych - Położnictwo
Sylabus: Estetyka - Kosmetologia
Sylabus PDW: Choroby cywilizacyjne - Psychologia Zdrowia
Sylabus PDW: Neuroprzekaźnictwo mózgowe - Pielęgniarstwo studia niestacjonarne
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886