Baner informacji z jednostek

Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki


Siedziba jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48


Sekretariat:

Tel: +48 91 48 00 951


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Izabela Uzar adiunkt 91 4800981 izabela.uzar@pum.edu.pl
  • sekretariat Małgorzata Weyna sam. referent 91 4800951 malgorzata.weyna@pum.edu.pl

Zakład mieści się w budynku przy ul. Żołnierskiej 48 w pokojach:  

Kierownik: - Prof dr hab. n. med. pok. 301  -  konsultacje uzgadniane telefonicznie poprzez sekretariat.

Adiunkt: - dr n. med. Izabela Uzar pok 413 - konsultacje ogłoszone w Wirtualnym Dziekanacie - proszę potwierdzić obecność, telefonicznie lub mailowo.

sekretariat - Małgorzara Weyna - pok 407 

Przy Zakładzie Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki działa Koło Naukowe, którego opiekunem jest Pani dr Izabela Uzar.

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych Pielęgniarstwo Ir IIst ST
20/10/2023
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych Pielęgniarstwo Ir IIst NST
20/10/2023
Interakcje leków z żywnością z elementami farmakologii i suplementy diety - Dietetyka IIr I° NST 2022/2023
20/10/2023
Farmakologia Pielęgniarstwo IIr I° 2023/2024
20/10/2023
Farmakologia Położnictwo IIr I° 2023/2024
20/10/2023
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych - Położnictwo Ir II° 2023/2024
20/10/2023
Farmakologia - Kosmetologia IIr I° ST 2023/2024
20/11/2023
Farmakologia - Kosmetologia IIr NST 2023/2024
20/11/2023
Farmakologia Pielęgniarstwo IIr I° NST 2023/2024
20/11/2023
farmakologia w rehabilitacji - Fizjoterapia IVr 2023/2024
20/11/2023
Farmakologia - Położnictwo IIr I° NST 2023/2024
20/11/2023
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych - Położnictwo Medyczne Ir II° NST 2023/2024
20/11/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886