Baner informacji z jednostek

Zakład Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej


Siedziba jednostki:

Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11, 70-103 Szczecin


Sekretariat:

mgr Joanna Grzymska, tel. 91 44 14 736, email: joanna.grzymska@pum.edu.pl, znhitz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. zdr. Anna Knyszyńska tel. 91 44 14 737, email: anna.knyszynska@pum.edu.pl
  • termin konsultacji ustalany po wcześniejszym umówieniu

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. zdr. Weronika Wolińska asystent 91 44 14 763 weronika.wolinska@pum.edu.pl
  • termin konsultacji ustalany po wcześniejszym umówieniu
  • dr n. zdr. Marcin Scech wykładowca marcin.scech@pum.edu.pl
  • termin konsultacji ustalany po wcześniejszym umówieniu
  • mgr Magdalena Kondrat wykładowca magdalena.kondrat@pum.edu.pl
  • termin konsultacji ustalany po wcześniejszym umówieniu
  • mgr Aleksandra Sławińska wykładowca aleksandra.slawinska@pum.edu.pl
  • termin konsultacji ustalany po wcześniejszym umówieniu

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin wewnętrzny - Wydział Medycyny i Stomatologii - kierunek Lekarski
Regulamin wewnętrzny - Wydział Nauk o Zdrowiu

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Dydaktyka fizjoterapii - Fizjoterapia
Dydaktyka medyczna - Pielęgniarstwo NST, II st. 1 rok
Dydaktyka medyczna - Pielęgniarstwo ST, II st. 1 rok
Dydaktyka medyczna - położnictwo ST
Dydaktyka ogólna i medyczna - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Emisja głosu - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Historia wychowania - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Język migowy - Dietetyka Kliniczna
Język migowy - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Język migowy - Położnictwo
Pedagogika ogólna - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Język migowy - pielęgniarstwo
Język migowy - Psychologia Zdrowia
Dydaktyka medyczna - Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore
Pedagogika ogólna - Fizjoterapia
Pedagogika - Psychologia Zdrowia
Podstawy dydaktyki - Psychologia Zdrowia
Pedagogika - Położnictwo
Metody specjalne w rehabilitacji - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Pedagogika specjalna - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Podstawy surdopedagogiki i tyflopedagogiki - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Wczesne wspomaganie rozwoju - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Wprowadzenie do terapii zajęciowej - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Język migowy - lekarski
Emisja głosu - Psychologia Zdrowia
Pedagogika - Kosmetologia ST
Pedagogika - Kosmetologia NST
Język migowy - Pielęgniarstwo NST
Pedagogika specjalna - Fizjoterapia
Historia fizjoterapii - Fizjoterapia
Elementy MRR Sherborne - Fizjoterapia
Metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczej z jednostką i grupą - Dietetyka
Warsztaty wokalne - Logopedia Kliniczna z Terapią Zajęciową
Arteterapia - Psychologia zdrowia
Warsztaty taneczne - Logopedia kliniczna z terapią zajęciową
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886