Baner informacji z jednostek

Zakład Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej


Siedziba jednostki:

Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11, 70-103 Szczecin


Sekretariat:

mgr Joanna Grzymska, tel. 91 44 14 736, email: joanna.grzymska@pum.edu.pl, znhitz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. zdr. Anna Knyszyńska tel. 91 44 14 737, email: anna.knyszynska@pum.edu.pl

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. zdr. Weronika Wolińska 91 44 14 763 weronika.wolinska@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Marcin Scech marcin.scech@pum.edu.pl
  • mgr Magdalena Kondrat magdalena.kondrat@pum.edu.pl

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wewnętrzny regulamin dot. zajęć realizowanych dla Wydziału Nauk o Zdrowiu
Wewnętrzny regulamin dot. zajęć realizowanych dla Wydziału Medycyny i Stomatologii

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus: Emisja głosu - Psychologia Zdrowia
Sylabus: Dydaktyka fizjoterapii - Fizjoterapia
Sylabus: Dydaktyka medyczna - Pielęgniarstwo II stopnia(studia niestacjonarne)
Sylabus: Dydaktyka medyczna - Pielęgniarstwo II stopnia
Sylabus: Dydaktyka medyczna - Położnictwo II stopnia (niestacjonarne)
Sylabus: Dydaktyka medyczna - Położnictwo II stopnia
Sylabus: Emisja głosu - Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia
Sylabus: Historia wychowania - Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia
Sylabus: Język migowy - Dietetyka kliniczna I stopnia (semestr I)
Sylabus: Język migowy - Dietetyka kliniczna I stopnia (semestr II)
Sylabus: Język migowy - Fizjoterapia
Sylabus: Język migowy - Pielęgniarstwo I stopnia
Sylabus: Język migowy - Położnictwo I stopnia
Sylabus: Język migowy - fakultet WMiS - rok IV
Sylabus: Logorytmika - Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia
Sylabus: Metodyka pracy dydaktyczno - wychowawczej z jednostką i grupą - Dietetyka kliniczna II stopnia
Sylabus: Pedagogika - Kosmetologia I stopnia (studia niestacjonarne)
Sylabus: Pedagogika - Kosmetologia I stopnia
Sylabus: Pedagogika ogólna - Fizjoterapia
Sylabus: Pedagogika - Pielęgniarstwo I stopnia (studia niestacjonarne)
Sylabus: Pedagogika - Pielęgniarstwo I stopnia
Sylabus: Pedagogika - Położnictwo I stopnia
Sylabus: Pedagogika - Psychologia zdrowia
Sylabus: Podstawy dydaktyki ogólnej i medycznej - Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia
Sylabus: Faculty of Health Sciences - Medicine (AP)
Sylabus: Wprowadzenie do terapii zajęciowej - Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Zapraszamy do udziału w Studenckim Kole Naukowym "SENSUS"
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886