Baner informacji z jednostek

Zakład Fizjologii w Naukach o Zdrowiu


Siedziba jednostki:

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, piętro 2, pok. 207, 208.


Sekretariat:

e-mail: zfwnoz@pum.edu.pl, tel.: +48 91 48 00 908


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Maciej Tarnowski Kierownik

Kadra dydaktyczna:

  • prof. dr n. med. Maciej Tarnowski Kierownik +48 91 48 00 917 maciej.tarnowski@pum.edu.pl
  • dr n. med. Katarzyna Zgutka Adiunkt +48 91 48 00 957 katarzyna.zgutka@pum.edu.pl
  • dr n. med. Marta Tkacz Asystent +48 91 48 00 957 marta.tkacz@pum.edu.pl

Zakład Fizjologii w Naukach o Zdrowiu został utworzony 01.10.2022 (Zarządzenie nr 91/2022 Rektora PUM). Jednostka organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizjologii człowieka dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Działalność naukowa Zakładu skupia się na wielokierunkowych i wielopoziomowych analizach czynników genetycznych, epigenetycznych oraz oddziaływań środowiskowych. Badania naukowe dotyczą molekularnych mechanizmów nowotworzenia oraz przerzutowania, roli czynników zapalnych w patomechanizmie cukrzycy oraz cukrzycy ciężarnych, a także biologii molekularnej i fizjologii komórek macierzystych i progenitorowych w różnych kontekstach, między innymi odpowiedzi na stres fizjologiczny jak w przypadku wysiłku fizycznego, restrykcji kalorycznej lub też odpowiedzi na stres niefizjologiczny jak w schorzeniach psychiatrycznych lub środowiskowym narażeniu na toksyny.

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin wewnętrzny jednostki dla kierunków WNoZ
Regulamin wewnętrzny jednostki dla kierunku Biotechnologia

SYLABUSY

POZOSTAŁE PLIKI

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886