Baner informacji z jednostek

Zakład Fizjologii w Naukach o Zdrowiu


Siedziba jednostki:

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM, ul. Żołnierska 54, pok. 306, 71-210 Szczecin


Sekretariat:

e-mail: zfwnoz@pum.edu.pl, tel.: 091 48 00 935


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Maciej Tarnowski Kierownik

Kadra dydaktyczna:

  • prof. dr n. med. Maciej Tarnowski Kierownik maciej.tarnowski@pum.edu.pl
  • dr n. med. Katarzyna Zgutka Adiunkt katarzyna.zgutka@pum.edu.pl
  • dr n. med. Marta Tkacz Asystent marta.tkacz@pum.edu.pl

Zakład Fizjologii w Naukach o Zdrowiu został utworzony 01.10.2022 (Zarządzenie nr 91/2022 Rektora PUM). Jednostka organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizjologii człowieka dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Działalność naukowa Zakładu skupia się na wielokierunkowych i wielopoziomowych analizach czynników genetycznych, epigenetycznych oraz oddziaływań środowiskowych. Badania naukowe dotyczą molekularnych mechanizmów nowotworzenia oraz przerzutowania, roli czynników zapalnych w patomechanizmie cukrzycy oraz cukrzycy ciężarnych, a także biologii molekularnej i fizjologii komórek macierzystych i progenitorowych w różnych kontekstach, między innymi odpowiedzi na stres fizjologiczny jak w przypadku wysiłku fizycznego, restrykcji kalorycznej lub też odpowiedzi na stres niefizjologiczny jak w schorzeniach psychiatrycznych lub środowiskowym narażeniu na toksyny.

REGULAMINY

SYLABUSY

POZOSTAŁE PLIKI

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886