Oddział Kliniczny Radioterapii


bg

Kierownik jednostki

dr n. med. Bogdan Torbé

71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
tel. +48 91 425 14 50

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886