Zakład Genetyki i Patomorfologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n.med. Jan Lubiński


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 441 72 50

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886