UniwersytetSamodzielna Pracownia Ratownictwa Medycznego (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

Dr n. med. Grzegorz Czajkowski


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Pracownia Ratownictwa Medycznego


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:


Adres jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48; budynek 8, pok. 303


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 480 09 32

E-mail: pielspec@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886