UniwersytetKlinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Daniel Kotrych

70-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. +48 91 425 35 31

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886