UniwersytetKlinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz


Zespół:

  • dr n. med. Piotr Białecki
  • Kinga Dąbek
  • dr n. med. Krzysztof Rękawek
  • dr hab. n.med. Paweł Ziętek

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna obejmuje ortopedię, traumatologię i onkologię narządu ruchu dorosłych i dzieci, fizjoterapię oraz pielęgniarstwo specjalistyczne.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz, kierownik od 2006 roku, były wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (SICOT), Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego od 2021 roku.


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, SPSK-1 PUM; wejście N; piętro II


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 04 46

E-mail: kkorttr@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886