UniwersytetZakład Rehabilitacji Narządu Ruchu (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej prof. PUM


Zespół:

  • mgr Dominik Chmielewski
  • mgr Paweł Cichocki
  • Kinga Dąbek
  • dr n. zdr. Magdalena Gębska
  • dr n. zdr. Karina Szczypiór-Piasecka
  • dr n. zdr. Katarzyna Weber-Nowakowska
  • dr n. med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu jest częścią Katedry Ortopedii PUM. Pracownicy Zakładu mają stały i bezpośredni kontakt zawodowy z pacjentami leczonymi operacyjnie i zachowawczo w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PUM. Stale doskonalą i rozwijają  umiejętności  w niesieniu pomocy pacjentom szpitala. Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia niezbędnego w codziennej praktyce fizjoterapeuty. Zakres badań naukowych to m.in.:  określenie wpływu zaburzeń tkanki łącznej na występowanie dysfunkcji narządu ruchu i układu stomatognatycznego; analiza czynników wpływających na jakość życia pacjentów z wadami szkieletowymi twarzoczaszki, leczenie interdyscyplinarne w ortopedii, pediatrii i stomatologii. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej prof. PUM

Założyciel i były Prezydent Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Wykładowca AO Recon, Graham International Implant Institute, PoznanLab oraz Arthro Center of Excellence.


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, Unii Lubelskiej 1, SPSK-1 PUM; wejście N, piętro 2


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 441 72 53

E-mail: spfob@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886