UniwersytetZakład Rehabilitacji Narządu Ruchu


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej

ul. Unii Lubelskiej 1, wejście N II p. , pok. KU5
tel. 91 441 72 53
spfob@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886