Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIABaner informacji z jednostek

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego


Siedziba jednostki:

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, III piętro, pok. 302,


Sekretariat:

Magdalena Pacanowska +48 91 48 00 920, fampiel@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

Kadra dydaktyczna:

 • dr n zdr. Marta Giezek Asystent +48 91 48-00-972 marta.giezek@pum.edu.pl
 • mgr Justyna Jurczak Wykładowca +48 91 48-00-920 justyna.jurczak@pum.edu.pl
 • dr hab. n med. prof PUM Marek Myślak Adiunkt +48 91 48-00-920 marek.myslak@pum.edu.pl
 • dr n zdr. Agnieszka Nieradko-Heluszko Asystent +48 91 48-00-972 agnieszka.nieradko.heluszko@pum.edu.pl
 • dr hab n praw. Teodor Skotarczak starszy Wykładowca +48 91 48-00-920 teodor.skotarczak@pum.edu.pl
 • dr n med. Paweł Szumilas Asystent +48 91 48-00-922 pawel.szumilas@pum.edu.pl
 • dr n zdr. Marcin Sygut Wykładowca +48 91 48-00-920 marcin.sygut@pum.edu.pl
 • dr n. med. Paweł Wańkowicz +48 91 48-00-922 pawel.wankowicz@pum.edu.pl
 • dr n zdr. Paulina Zabielska Adiunkt +48 91 48-00-966 paulina.zabielska@pum.edu.pl
 • dr n. hum. Krzysztof Zdziarski Adiunkt +48 91 48-00-922 krzysztof.zdziarski@pum.edu.pl

Opis działalności:

Katedra Medycyny Społecznej jest jednostką Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Została powołana w 2001 roku, pod pierwotną nazwą Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego, wchodzącej w skład Katedry Medycyny Rodzinnej. Nieprzerwanie funkcja Kierownika Jednostki sprawowana jest przez Panią Profesor Beatę Karakiewicz, obecnie także Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie.
W Katedrze aktualnie zatrudnionych jest 20 pracowników naukowo-dydaktycznych, będących przedstawicielami różnych dyscyplin, m.in. zdrowia publicznego, ekonomii, prawa, pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny, teologii, socjologii i politologii. Biurem Katedry kieruje Pani Magdalena Pacanowska. Szeroki wachlarz obszarów zainteresowań jest związany z interdyscyplinarnym zakresem zadań przypisanych zdrowiu publicznemu realizowanych przez Jednostkę. Główny nurt naukowo-badawczy skupia uwagę na wybranych aspektach medycznych, psychologicznych i socjoekonomicznych środowiskowych uwarunkowań zdrowotnych w populacji województwa zachodniopomorskiego. Realizowane projekty badawcze stanowią podstawę wysokiej oceny parametrycznej Katedry wśród jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.
Katedra prowadzi współpracę z licznymi ośrodkami w kraju oraz poza jego granicami, m.in. z Uniwersytetem  British Columbia w Vancouver, Kanada, Uniwersytetem w Betlejem, Palestyna oraz Uniwersytetem w Murci, Hiszpania.
Zespół Katedry organizuje kształcenie podyplomowe w formie kursów dla lekarzy wszystkich specjalności oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz prowadzenia badań biomedycznych.
Jednostka jest także organizatorem licznych konferencji i warsztatów w zakresie zdrowia i medycyny. Cyklicznym, cieszącym się dużym zainteresowaniem wydarzeniem jest interdyscyplinarne Bałtyckie Sympozjum. Kolejne edycje wydarzenia umożliwiały przedstawicielom grup zawodowych działających w obszarze zdrowia na wymianę doświadczeń naukowych i poszerzanie wiedzy w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu.
Katedra Medycyny Społecznej, poza działalnością naukowo-dydaktyczną jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Angażuje się w działania propagujące zdrowie wśród lokalnej społeczności. Jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami działającymi na rzecz zdrowia publicznego.

Kierownik Jednostki:

Profesor Beata Karakiewicz w 1985 roku podjęła naukę w Medycznym Studium Zawodowym na Wydziale Położnych w Szczecinie.  Następnie ukończyła Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunek pedagogika specjalna – rewalidacja osób upośledzonych umysłowo, w  1993 roku uzyskując tytuł magistra. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 roku, stopień  doktora habilitowanego nauk medycznych w 2008 r.,  a tytuł  naukowy profesora nauk o zdrowiu w 2014 r. W latach 2000-2008 roku kierowała Samodzielną Pracownią Pielęgniarstwa Rodzinnego, w latach 2008 - 2014 Zakładem Zdrowia Publicznego, od 2014 do 2017 była kierownikiem Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego, od 2017 jest kierownikiem Katedry Medycyny Społecznej na Wydziale Nauk
o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Profesor Beata Karakiewicz należy do Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest aktywnym członkiem European Public Health Association. Jest również specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego.
Pani Profesor prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami i doktorantami  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Utworzyła również Ośrodek Kształcenia w Zakresie Zdrowia Publicznego - specjalizacje z zakresu zdrowia publicznego. Profesor Karakiewicz jest Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, działającym przy  Katedrze Medycyny Społecznej.
Jest również organizatorem licznych projektów dydaktycznych dla studentów organizowanych w formie Konferencji i Warsztatów tj. Koordynacja  ogólnopolskiego projektu „Uczelnie wolne od uzależnień”, „Tobbaco free cities”, Cyklicznych spotkań i konferencji dla pracowników medycznych i pacjentów, „Cukrzyca bez tajemnic”, Metody nerkozastępcze – sposobem na życie pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek”, „Opieka nad pacjentem z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego”.
Profesor Beata Karakiewicz od ponad 20 lat zajmuje się pracą naukową i badawczą. Główny punkt zainteresowań naukowo - badawczych Pani Profesor stanowi problematyka dotycząca zagadnień z zakresu zdrowia publicznego i medycyny środowiskowej. Tematyka wielu publikacji dotyka problemów osób niepełnosprawnych zarówno fizycznie jak umysłowo, chorych przewlekle, uzależnionych od środków psychoaktywnych i zakażonych wirusem HIV.

KONSULTACJE

prof. dr. hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

fampiel@pum.edu.pl

konsultacje po wcześniejszym kontakcie
e-mailowym, pokój 302

dr n. zdr. Marta Giezek

marta.giezek@pum.edu.pl

konsultacje po wcześniejszym kontakcie
e-mailowym lub telefonicznym 669 29 03 72 pok. 402

dr n. zdr. Agnieszka Nieradko-Heluszko

agnieszka.nieradko.heluszko@pum.edu.pl

konsultacje po wcześniejszym kontakcie
e-mailowym, pok. 402
dr n. med. Paweł Szumilas wtorek, godz.: 12:00 - 13:30, pokój 302

dr n. med. Paweł Wańkowicz

pawel.wankowicz@pum.edu.pl

poniedziałek, godz. 14:00-15:30

konsultacje po wcześniejszym kontakcie
e-mailowym, pok. 302

dr n. zdr.  Paulina Zabielska

paulina.zabielska@pum.edu.pl

wtorek, godz.: 10:00 - 11:30, pokój 6
dr n. hum. Krzysztof Zdziarski wtorek, godz. 11:00-12:30
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886