Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Zakład Prawa Medycznego


Siedziba jednostki:

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, III piętro, pok. 309


Sekretariat:

Magdalena Pacanowska +48 91 48 00 920, fampiel@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. zdr. Iwona Radlińska

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. zdr. Marcin Kolwitz Asystent +48 91 810 62 60 marcin.kolwitz@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Marta Kożybska Adiunkt +48 91 810 62 60 marta.kozybska@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Iwona Radlińska Adiunkt +48 91 810 62 60 iwona.radlinska@pum.edu.pl

Opis działalności:

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia dla studentów za zakresu zdrowia publicznego oraz prawa, prawa medycznego i ochrony własności intelektualnej. Przedmiotem działalności naukowej jest ocena wpływu uwarunkowań prawnych i społecznych na wybrane aspekty zdrowia publicznego. Przeprowadzane są badania ilościowe oraz jakościowe m. in. za zakresu postaw wobec osób z niepełnosprawnością, problematycznego używania Internetu, zaburzeń odżywiania oraz cech osobowości (Tzw. w Wielkiej Piątki) z wykorzystaniem standaryzowanych kwestionariuszy (MAS-PL, TPUI22, EAT-26, TIPI-PL). W toku opieki nad pracami magisterskimi proponowane są również inne standaryzowane skale, co pozwala na porównanie wyników badań z badaniami prowadzonymi również poza Polską. 

 

Kierownik Jednostki:

dr n. zdr. Iwona Radlińska
- magister prawa - Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie  
- kierunek Prawo, ukończone  8 czerwca 2001 r.
STOPNIE NAUKOWE:
2016 r. – dr n. zdr. -  tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena prawa i polityki wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.
Dotychczasowa praca:
2021 r. - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, adiunkt Zakład Prawa Medycznego WNOZ

2020 r. - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, kierownik Zakładu Prawa Medycznego,               
2017 r. - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, asystent Zakład Prawa Medycznego WNOZ
2016 r. -  2009 r. - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Zakład Zdrowia
Publicznego WNOZ wykładowca
2009 r. – 2004 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Historii medycyny i Etyki WLS

 

Adiunkt:

dr n. zdr. Marta Kożybska – absolwentka zdrowia publicznego, specjalność promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) i prawa (Uniwersytet Szczeciński). W 2016 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Analiza dostępności opieki psychiatrycznej w świetle realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”.

Jako nauczyciel akademicki realizuje treści dotyczące zdrowia publicznego, medycyny społecznej i ochrony własności intelektualnej. Jej głównym obszarem badawczym jest problematyczne używanie Internetu. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych dostępnych pod linkiem: https://orcid.org/0000-0002-9261-0548

Marta Kożybska, PhD – graduated in public health, specializing in health promotion and health education (Pomeranian Medical University in Szczecin) and law (University of Szczecin). In 2016, she successfully defended her doctoral thesis on "Analysis of the availability of psychiatric care services in view of enforcing  the National Mental Health Care Programme".

She teaches courses in public health, social medicine, and intellectual property protection. Her main research area is problematic Internet use. She is the supervisor of the Student Science Club. Author and co-author of numerous scientific publications available at the link: https://orcid.org/0000-0002-9261-0548

 

KONSULTACJE

dr n. zdr.

IWONA RADLIŃSKA

iwona.radlinska@pum.edu.pl

PIĄTEK

godz. 11:00-12:30

gabinet 309

dr n. zdr.

MARCIN KOLWITZ

marcin.kolwitz@pum.edu.pl

PONIEDZIAŁEK

godz. 12:00-13:30

gabinet 309

dr n. zdr.

MARTA KOŻYBSKA

marta.kozybska@pum.edu.pl

ŚRODA

9:30-11:00

gabinet 309

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886