Zakład Prawa Medycznego


Siedziba jednostki:

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, III piętro, pok. 309


Sekretariat:

Magdalena Pacanowska +48 91 48 00 920, fampiel@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. zdr. Iwona Radlińska,

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. zdr. Marcin Kolwitz, Asystent, +48 91 48-00-260, marcin.kolwitz@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Marta Kożybska, Adiunkt, +48 91 48-00-260, marta.kozybska@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Iwona Radlińska , Adiunkt, +48 91 48-00-260, iwona.radlinska@pum.edu.pl

Opis działalności:

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia dla studentów za zakresu zdrowia publicznego oraz prawa, prawa medycznego i ochrony własności intelektualnej. Przedmiotem działalności naukowej jest ocena wpływu uwarunkowań prawnych i społecznych na wybrane aspekty zdrowia publicznego. Przeprowadzane są badania ilościowe oraz jakościowe m. in. za zakresu postaw wobec osób z niepełnosprawnością, problematycznego używania Internetu, zaburzeń odżywiania oraz cech osobowości (Tzw. w Wielkiej Piątki) z wykorzystaniem standaryzowanych kwestionariuszy (MAS-PL, TPUI22, EAT-26, TIPI-PL). W toku opieki nad pracami magisterskimi proponowane są również inne standaryzowane skale, co pozwala na porównanie wyników badań z badaniami prowadzonymi również poza Polską. 

Kierownik Jednostki:

dr n. zdr. Iwona Radlińska
- magister prawa - Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie  
- kierunek Prawo, ukończone  8 czerwca 2001 r.
STOPNIE NAUKOWE:
2016 r. – dr n. zdr. -  tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena prawa i polityki wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.
Dotychczasowa praca:
2021 r. - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, adiunkt Zakład Prawa Medycznego WNOZ

2020 r. - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, kierownik Zakładu Prawa Medycznego,               
2017 r. - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, asystent Zakład Prawa Medycznego WNOZ
2016 r. -  2009 r. - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Zakład Zdrowia
Publicznego WNOZ wykładowca
2009 r. – 2004 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Historii medycyny i Etyki WLS

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886