Baner informacji z jednostek

Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu


Siedziba jednostki:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny 1 PUM; ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, wejście N; piętro 2 (pom. KU5)


Sekretariat:

lic. Kinga Dąbek - kinga.dabek@pum.edu.pl, e-mail Zakładu: spfob@pum.edu.pl (pom. KCH 29)


Kierownictwo:

 • dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej prof. PUM

Kadra dydaktyczna:

 • mgr Dominik Chmielewski wykładowca dominik.chmielewski@pum.edu.pl
 • mgr Paweł Cichocki wykładowca pawel.cichocki@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Magdalena Gębska adiunkt magdalena.gebska@pum.edu.pl
 • dr hab. n. med. , Prof. PUM Łukasz Kołodziej profesor lukasz.kolodziej@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Katarzyna Weber-Nowakowska adiunkt katarzyna.weber@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Karina Szczypiór-Piasecka asystent karina.szczypior.piasecka@pum.edu.pl
 • dr n. med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak adiunkt ewelina.zyzniewska.banaszak@pum.edu.pl

KONSULTACJE - semestr zimowy 2022/2023

Tytuł

Imię i nazwisko

Termin konsultacji/dzień tygodnia 

Godziny

Kontakt

Uwagi

dr hab. n. med., Prof. PUM  Łukasz Kołodziej     lukasz.kolodziej@pum.edu.pl  
dr n. zdr. Magdalena Gębska wtorek 8.00 magdalena.gebska@pum.edu.pl, mgebska@pum.edu.pl ZRNR SPSK1
dr n. zdr.  Katarzyna Weber-Nowakowska poniedziałek 12.00 katarzyna.weber.nowakowska@pum.edu.pl  
dr n. med.  Ewelina Żyżniewska-Banaszak wtorek 7.30

ewelina.zyzniewska.banaszak@pum.edu.pl, banaszak@pum.edu.pl

ZRNR SPSK1
dr n. zdr.  Karina Szczypiór-Piasecka poniedziałek  10.00-11.00 karina.szczypior.piasecka@pum.edu.pl  
mgr Dominik Chmielewski środa 8.00 dominik.chmielewski@pum.edu.pl  
mgr Paweł Cichocki wtorek 7.30 pawel.cichocki@pum.edu.pl  
mgr Aleksandra Orłowska     aleksandra.orlowska@pum.edu.pl, fizjoterapia.ao@gmail.com  

KONSULTACJE - będą się odbywały po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową lub telefoniczną.

 

Działalność dydaktyczno - naukowa ZRNR

Działalność dydaktyczna z przedmiotów:

 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Kinezyterapia
 • Metody specjalne fizjoterapii - metody reedukacji posturalnej 
 • Biomechanika kliniczna z elementami ergonomii
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii i traumatologii 
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii dziecięcej

 

Kierunki działalności naukowej:

 • Hipermobilność kliniczna w aspekcie występowania  zaburzeń  układu ruchu i układu stomatognatycznego
 • Występowanie zaburzeń układu ruchowego narządu żucia u płetwonurków.
 • Możliwość wykorzystania fizjoterapii w stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Diagnostyka i terapia u pacjentów z zaburzeniami narządu ruchu

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

STATUT

I spotkanie naukowe 

II spotkanie naukowe 

III spotkanie naukowe 

IV spotkanie naukowe 

V spotkanie naukowe

 REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki na rok akademicki 2023/2024
01/10/2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Biomechanika kliniczna z elementami ergonomii (2023)
01/10/2023
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii i traumatologii (2023)
01/10/2023
Kinezyterapia (2023)
01/10/2023
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii dziecięcej (2023)
01/10/2023
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu (2023)
01/10/2023
Metody specjalne w fizjoterapii - metody reedukacji posturalnej (2023)
01/10/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886