Baner informacji z jednostek

Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu


Siedziba jednostki:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, wejście N; piętro 2


Sekretariat:

lic. Kinga Dąbek email: kinga.dabek@pum.edu.pl., tel: +48 91 425 04 46, email Kliniki: kkorttr@pum.edu.pl (pom. KCH 29)


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz profesor andrzej.bohatyrewicz@pum.edu.pl
  • dr hab. n.med. Paweł Ziętek adiunkt pawel.zietek@pum.edu.pl
  • dr n. med. Krzysztof Rękawek wykładowca krzysztof.rekawek@pum.edu.pl
  • dr n. med. Piotr Białecki starszy wykładowca

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki na rok akademicki 2023/2024
01/10/2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
01/10/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886