Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Klinika Gastroenterologii


Siedziba jednostki:

SPSK Nr 1, Ip. Wejście G, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin


Sekretariat:

Telefon: +48 91 425 32 11, E-mail: kgastro@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab. med. Andrzej Białek kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • prof. dr hab. Dariusz Bielicki
  • dr Krzysztof Dąbkowski
  • dr Anna Deskur
  • dr hab. Małgorzata Ławniczak
  • dr hab. Wojciech Marlicz
  • dr Wiesława Rogoza-Mateja
  • dr hab. Michał Wasilewicz
  • dr Iwona Zawada

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886