Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Zakład Genetyki Sądowej


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wlkp. 72, budynek XX, wejście pierwsze od lewej, wysoki parter


Sekretariat:

+91 466 15 66


Kierownictwo:

 • dr hab. n. med., prof. PUM Andrzej Ossowski, Kierownik Zakładu

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Sandra Cytacka, asystent, sandra.cytacka@pum.edu.pl
 • dr n. med. Joanna Dowejko, asystent, joanna.dowejko@pum.edu.pl
 • mgr inż. Katarzyna Jałowińska, katarzyna.jalowinska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Dagmara Lisman, asystent, dagmara.lisman@pum.edu.pl
 • dr n. med. Jarosław Piątek, jaroslaw.piatek@pum.edu.pl
 • dr hab. n. med Ewelina Pośpiech, ewelina.pospiech@pum.edu.pl
 • mgr Kamila Stanisz, kamila.stanisz@pum.edu.pl
 • mgr inż. Maria Stępień, maria.stepien@pum.edu.pl
 • mgr Marcin Suproń, marcin.supron@pum.edu.pl
 • dr n. med. Maria Szargut, adiunktka, maria.szargut@pum.edu.pl
 • dr n. med. Grażyna Zielińska, adiunkt, grazyna.zielinska@pum.edupl

W Zakładzie prowadzone są zajęcia z przedmiotów: Medycyna sądowa i prawo (w języku polskim i angielskim), Zastosowanie biotechnologii w kryminalistyce, Genetyka sądowa, oraz przedmiotu fakultatywnego Lekarz może być jak Sherlock Holmes (w języku polskim i angielskim). 


Zakład Genetyki Sądowej specjalizuje się w badaniach dowodów rzeczowych, badaniach identyfikacyjnych, testach pokrewieństwa oraz niektórych badaniach diagnostycznych.

W Zakładzie realizowane są liczne projekty finansowane przez NCBiR, MKiDN oraz EFRR. Obszary badawcze, wokół których skupia się działalność naukowa ZGS to: porównawcze badania identyfikacyjne, szacowanie pochodzenia biogeograficznego w oparciu o markery SNP, pełne genomy mitochondrialne oraz markery chromosomu Y, analiza metylacji DNA i mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce, optymalizacja metod na potrzeby badania materiału ubogomatrycowego i zdegradowanego oraz metody genetyczne i epigenetyczne w diagnostyce.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886