Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej


Siedziba jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, SPSK-1 PUM, wejście M


Sekretariat:

+48 91 425 31 39


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. n. med. Tomasz Ociepa
 • dr n. med. Małgorzata Mokrzycka
 • dr n. med. Karolina Zielezińska
 • dr n. med. Magdalena Bartnik
 • dr n. med. Elżbieta Kamieńska
 • dr n. med. Aleksandra Zalewska-Szymanowicz
 • lek. Aleksandra Królak

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA 

 • pediatria rok 5 kierunek lekarski Wydz. Medycyny i Stomatologii

 • pediatria rok 3 kierunek lekarsko-dentystyczny Wydz. Medycyny i Stomatologii

 • pediatria rok 5 kierunek lekarski Wydz. Medycyny i Stomatologii - studia anglojęzyczne

 • pediatria rok 3 kierunek lekarsko-dentystyczny Wydz. Medycyny i Stomatologii - studia anglojęzyczne 

 • studia doktoranckie

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 • Zasadnicza problematyka naukowa

  • hematologia i onkologia dziecięca, gastrologia dziecięca

 • Tematyka badań

  • ryzyko powikłań w ostrych białaczkach i chłoniakach u dzieci

  • badania nad apoptozą w ostrych białaczkach u dzieci

  • profil reakcji oddziaływania rodnikowych w ostrych białaczkach u dzieci

  • etiologia i patogeneza zaburzonego wchłaniania u dzieci

 • Stosowane techniki badawcze

  • wysokosprawna chromatografia cieczowa

  • mikroskopia fluorescencyjna

  • laserowa cytometria skaningowa i cytometria przepływowa

 • Plany planów naukowo-badawczych

  • rola wybranych inhibitorów apoptozy w odpowiedzi na leczenie glikokortykoidami w ostrych białaczkach u dzieci

 • Działalność medyczno-usługowa

  • liczba łóżek: 24 + 1 łóżko SARS CoV-2

  • ścisła specjalność kliniczna: hematologia i onkologia dziecięca, gastrologia dziecięca

  • rodzaje badań lekarskich i metodologicznych: leczenie chorób hemato-onkologicznych w oparciu o najnowsze wytyczne w tym zalecenia Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek, Chłoniaków i Guzów Litych 

  • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: oznaczanie stężeń prednisolonu i metotreksatu we krwi

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

5 rok Wydział Medycyny i Stomatologii 2023 / 2024 - kierunek lekarski

 

Drodzy Studenci roku 5 Wydziału Medycyny i Stomatologii kierunku lekarskiego. Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Zajęcia z pediatrii odbywać się będą w formie ćwiczeń, seminariów oraz wykładów. 

Poniżej w tabeli znajdziecie Państwo harmonogram poszczególnych zajęć.

kontakt: ekamienska@poczta.onet.pl

 

3 rok Wydział Medycyny i Stomatologii 2023 / 2024 - kierunek lekarsko-dentystyczny

​​​​​Drodzy Studenci roku 3 Wydziału Medycyny i Stomatologii kierunku lekarsko - dentystycznego. Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Zajęcia z pediatrii odbywać się będą w formie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń. 

Poniżej w tabeli znajdziecie Państwo harmonogram poszczególnych zajęć.

kontakt: ekamienska@poczta.onet.pl

 


 

5th year, Faculty of Medicine, 2023/2024

Below you will find all important informations. Please check these page to stay up to date. If you have any questions feel free to contact us. 

 

Dear students (group N2): 

According to the Department’s Internal Didactic Regulations the first attempt is with the teacher/doctor who conducts a final day of practical training. The teacher will decide whether the resit will be oral or written. Please contact all students who failed on the credit test with this teacher. 

To be eligible for the final examination, a student is expected to obtain the credit from the course of pediatrics (3rd, 4th, and 5th year).

 

Date of exam (pediatrics): 06.06.2024, 14:00 - 16:00, Centrum Egzaminów Testowych, al. Powstańców Wlkp. 20, Szczecin. Please come at least 20 min before start of the exam. We will need your ID card.  

 


 

3rd year, Faculty of Medicine and Dentistry, 2023/2024

 

Date of retake exam: 25.04.2024, 13:45-14:45, Kl. Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej, ul. Unii Lubelskiej 1, I FLOOR. 

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
Department’s Internal Didactic Regulations. Faculty of Medicine. 2023_2024
20/05/2024
Issues obligatory to credit for a course of paediatrics. Faculty of Medicine. 2023_2024
12/12/2023
Classes N2. Faculty of Medicine. 2023_2024
19/03/2024
Seminars N2. Faculty of Medicine. 2023_2024
19/03/2024
Department’s Internal Didactic Regulations. Faculty of Medicine and Dentistry. 2023_2024
20/05/2024
Topics of seminars. Faculty of Medicine and Dentistry. 2023_2024
07/11/2023
SYLABUS ROK 5 - WYDZIAŁ LEKARSKO - STOMATOLOGICZNY, KIERUNEK LEKARSKI
20/05/2024
REGULAMIN WEWNĘTRZNY ROK 5 - WYDZIAŁ LEKARSKO - STOMATOLOGICZNY, KIERUNEK LEKARSKI
20/05/2024
SEMINARIA ROK 5 - WYDZIAŁ LEKARSKO - STOMATOLOGICZNY, KIERUNEK LEKARSKI
20/05/2024
ĆWICZENIA GRUPA S3 - WYDZIAŁ LEKARSKO - STOMATOLOGICZNY, KIERUNEK LEKARSKI
20/05/2024
TEMATY ĆWICZEŃ ROK 5 - WYDZIAŁ LEKARSKO - STOMATOLOGICZNY, KIERUNEK LEKARSKI
20/05/2024
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886