Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIABaner informacji z jednostek

Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej


Siedziba jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1; PUM - budynek Świętego Mikołaja (2 piętro)


Sekretariat:

Marzena Federowicz, tel. +48 91 91 425-0516, fax 91 425-0517; email: sekr.onkodz@spsk1.szn.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Kierownik Kliniki
  • dr n. med. Sebastian Woźniak Z-ca Kierownika Kliniki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Paweł Wawryków asystent pawel.wawrykow@gmail.com
  • dr n. med. Paulina Dworak asystent paulina.dworak78@gmail.com
  • dr n. med. Agnieszka Kruk asystent agnieszka.kruk@pum.edu.pl
  • dr n. med. Beata Krupa starszy wykładowca
  • dr n. med. Paula Szołomicka-Kurzawa starszy wykładowca paula.szolomicka.kurzawa@pum.edu.pl

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Propedeutyka Pediatrii - Wewnętrzny regulamin jednostki 2023/2024
Propedeutics of Paediatrics - Department Internal Regulations 2023/24

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Propedeutyka Pediatrii (3 rok) - sylabus zajęć 2022/23
Propedeutics of Paediatrics (3rd grade) - syllabus of the module 2022/23.
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886