Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIABaner informacji z jednostek

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Siedlecka 2, 72-010 Police


Sekretariat:

Sekretariat (IV piętro, p. 538), Iwona Tundys, ul. Siedlecka 2, 72-010 Police; telefon/fax: +48 91 425 38 58, e-mail: kldiab@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • Prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska - Kierownik Kliniki

Kadra dydaktyczna:

 • Dr hab. n. med. Piotr Molęda - pracownik naukowo-dydaktyczny, e-mail: piotr.moleda@interia.pl
 • Dr n. med. Aneta Fronczyk - pracownik dydaktyczny, e-mail: anetafk@wp.pl
 • Dr n. med. Karolina Jabłońska - pracownik naukowo-dydaktyczny, e-mail: karolina.jablonska@pum.edu.pl
 • Dr n. med. Justyna Syrenicz - pracownik dydaktyczny, e-mail: justyna-s84@wp.pl

Działalność naukowo-badawcza

Tematyka badań prowadzonych w Klinice

 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w monitorowaniu glikemii oraz leczeniu cukrzycy
 • Cukrzyca i ciąża
 • Patogeneza powikłań cukrzycy
 • Wyrównanie cukrzycy u chorych po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych
 • Psychologiczne aspekty cukrzycy i jej leczenia

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • Zajęcia z chorób wewnętrznych i diabetologii dla studentów:
  - IV i VI roku Wydziału Lekarskiego
  - IV roku English Program - Internal Diseases - Diabetology
 • Prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych i z diabetologii w ramach szkolenia podyplomowego
 • Staże z chorób wewnętrznych do specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • Staże z diabetologii do specjalizacji z chorób wewnętrznych i innych specjalizacji
 • Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym
 • Możliwość odbycia studiów doktoranckich

Dojazd do Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 • Linia tramwajowa nr 9 (przystanek "Brama Portowa" – wysiąść "Pętla Głębokie"), następnie Linia autobusowa nr 106 i 103
 • Linia autobusowa nr 107 (przystanek Plac Rodła)

mapa dojazdowa

Informacje dotyczące dydaktyki

 • Wszystkie materiały (plan zajęć, sylabusy, wykłady) dostępne są na platformie TEAMS (zespół DIABETOLOGIA 2023-2024)
 • All materials (schedule, syllabi, lectures) are available on the TEAMS Platform (DIABETOLOGY 2023-2024)

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin zajęć z chorób wewnętrznych - VI rok
Regulamin zajęć z chorób wewnętrznych - IV rok
Department’s Internal Didactic Regulations - IV year EP

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus IV rok WMiS - choroby wewnętrzne - diabetologia
Syllabus 4th year EP - Internal Medicine
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886