sylabusy 3 rok lekarski


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarskiego

Nazwa przedmiotu Rok akademicki Rok akademicki
2022/2023 2023/2024
Choroby wewnętrzne link link
Dermatologia link link
Diagnostyka laboratoryjna link link
Farmakologia link link
Metodologia badań naukowych link link
Mikrobiologia link link
Patofizjologia link link
Patomorfologia link link
Pediatria link link
Psychologia lekarska z elementami profesjonalizmu link link
Zajecia do wyboru
EKG - czy wszystko potrafisz rozpoznać link -
EKG - podstawy - link
Epigenetyka w medycynie - link
Jak zostać uczonym? Podstawy metodologii pracy naukowej. link link
Komunikacja interprofesjonalna - cz. I link link
Podstawowe czynności diagnostyczno-opiekuńcze link link
Podstawy szycia chirurgicznego - link
Propedeutyka stomatologii link link
Psychoseksuologia w praktyce lekarskiej  link link
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wprowadzenie link link
Techniki komunikacji interpersonalnej oraz mechanizmy wpływu społecznego link link

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886