sylabusy 3 rok lekarski


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarskiego

Nazwa przedmiotu Rok akademicki
2022/2023
Choroby wewnętrzne link
Dermatologia link
Diagnostyka laboratoryjna link
EKG - czy wszystko potrafisz rozpoznać link
Farmakologia link
Jak zostać uczonym? Podstawy metodologii pracy naukowej link
Komunikacja interpersonalna - cz. I link
Metodologia badań naukowych link
Mikrobiologia link
Patofizjologia link
Patomorfologia link
Pediatria link
Podstawowe czynności diagnostyczno-opiekuńcze link
Propedeutyka stomatologii link
Psychologia lekarska z elementami profesjonalizmu link
Psychoseksuologia w praktyce lekarskiej  link
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wprowadzenie link
Techniki komunikacji interpersjonalnej oraz mechanizmy wpływu społecznego link

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886