sylabusy 1 rok lekarski


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarskiego

Nazwa przedmiotu Rok akademicki Rok akademicki
2022/2023 2023/2024
Anatomia link link
Biofizyka link link
Biologia molekularna link link
Chemia link link
Cytofizjologia link link
Histologia z embriologią link link
Historia medycyny link link
Informatyka i biostatystyka link link
Jębcyk obcy nowożytny link link
Medycyna katastrof link link
Naukowa informacja medyczna   link
Podstawowe procedury medyczne link link
Socjologia medycyny link link
PRZEDMIOTY DO WYBORU
Empatia w medycynie link link
Genetyka uzależnień  link link
Łacina w terminologii medycznej link link
Preparatyka anatomiczna - link
Spotkanie z muzyką link link

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886