sylabusy 5 rok lekarski


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarskiego

Nazwa przedmiotu Rok akademicki
2022/2023
Anestezjologia i intensywna terapia link
Aspekty komunikacyjne relacji lekarz-pacjent link
Biostatystyka - podstawy metaanalizy link
Chirurgia ogólna i onkologiczna link
Choroby wewnętrzne Hematologia link
Choroby wewnętrzne Kardiologia link
Choroby wewnętrzne Nefrologia link
Choroby wewnętrzne Reumatologia link
Ginekologia i położnictwo link
Farmakologia kliniczna link
Logopedia w medycynie link
Medycyna paliatywna link
Medycyna ratunkowa link
Medyczne czynności ratunkowe link
Neonatologia link
Neurochirurgia link
Neurologia link
Nowoczesne wewnątrznaczyniowe leczenie chorób naczyń link
Onkologia link
Ortopedia i traumatologia link
Pediatria link
Podstawy chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii link
Podstawy EBM  link
Podstawy laparoskopii w warunkach symulowanych link
Podstawy szycia chirurgicznego i symulacji małych zabiegów operacyjnych (np. apendektomii klasycznej w warunkach symulowanych) link
Psychiatria link
Rehabilitacja link
Specjalistyczne zabiegi w stanach nagłych zagrożeń zdrowotnych link
Stany nagłe link
Transplantologia link
Zdrowie reprodukcyjne człowieka - seksualność, płodnść i niepłodność link

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886