sylabusy 2 rok lekarski


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarskiego   

Nazwa przedmiotu Rok akademicki Rok akademicki
2022/2023 2023/2024
Biochemia link link
Etyka lekarska z bioetyką link link
Fizjologia link link
Immunologia link link
Język obcy link link
Parazytologia link link
Zdrowie publiczne z epidemiologią i higieną link link
PRZEDMIOTY DO WYBORU
Elementy komunikacji interpersonalnej (rok akad. 2022/23) link -
Elementy żywienia klinicznego link link
Lekarz może być jak Sherlock Holmes link link
Medycyna wojskowa link link
Terapie biomedyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu link link
Warsztat publikacyjny i projektowy link link
Wpływ zaburzeń homeostazy hormonalnej na zdrowie człowieka (rok akad. 2022/23) link -
W poszukiwaniu równowagi, czyli o zaburzeniach homeostazy hormonalnej (rok akad. 2023/24) - link

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886