Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Genetyki i Epigenetyki Behawioralnej


Siedziba jednostki:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie - budynek K (II piętro) al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin


Sekretariat:


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Aleksandra Suchanecka Adiunkt +48 91 466 15 11 aleksandra.suchanecka@pum.edu.pl
  • mgr Aleksandra Strońska-Pluta Doktorant +48 91 466 14 91 aleksandra.stronska@pum.edu.pl

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Zdrowie publiczne I rok - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2023/24
02/10/2023
Zdrowie Publiczne V rok; Metodologia badań naukowych; Propedeutyka medycyny uzależnień; Promocja zdrowia jamy ustnej Genetyka w stomatologii Warsztat publikacyjny i projektowy Evidence Based Medicine i nowe technologie w stomatologii - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2023/24
02/10/2023
Genetyka uzależnień dla kierunku Analityka medyczna - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2023/24
02/10/2023
Public health 1st year - Department’s Internal Didactic Regulations - 2023/24
02/10/2023
Public Health 5th year; Research Methodology; Propaedeutics of Addiction Medicine; Oral Health Promotion; Genetics in Dentistry; Workshop on how to publish and be involved in the projects; Evidence-based medicine and new technologies in dentistry - Department’s Internal Didactic Regulations - 2023/24
02/10/2023
Genetyka uzależnień Warsztat publikacyjny i projektowy - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2023/24
02/10/2023
Genetics of addiction; Workshops how to publish and be involved in the projects - Department’s Internal Didactic Regulations - 2023/24
02/10/2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Zdrowie Publiczne I rok - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Zdrowie Publiczne V rok - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Promocja zdrowia jamy ustnej - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Propedeutyka medycyny uzależnień - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Metodologia badań naukowych - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Warsztat publikacyjny i projektowy - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Genetyka uzależnień - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Warsztat publikacyjny i projektowy - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Genetyka uzależnień - sylabus zajęć 2023/24
02/10/2023
Public health - subject syllabus 2023/24
03/10/2023
Public health 5th year - subject syllabus 2023/24
03/10/2023
Oral health promotion - subject syllabus 2023/24
03/10/2023
Propaedeutics of addiction medicine - subject syllabus 2023/24
03/10/2023
Research methodology - subject syllabus 2023/24
03/10/2023
Evidence-based medicine and new technologies in dentistry - subject syllabus 2023/24
03/10/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886