Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej


Siedziba jednostki:

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, Teren USK-2 PUM w Szczecinie, Budynek nr III, Kierownik - I piętro, pok. nr 1


Sekretariat:

Telefon: +48 91 466 16 52, adres e-mail: mikrobio@pum.edu.pl, Sekretariat - II piętro, pok. nr 8


Kierownictwo:

  • dr n. med Joanna Jursa-Kulesza - Kierownik, adiunkt; tel. +48 91 466 17 97; e-mail: joanna.jursa.kulesza@pum.edu.pl

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Helena Masiuk - adiunkt naukowo-dydaktyczny tel. + 48 466 16 55; e-mail: helena.masiuk@pum.edu.pl
  • dr n. med. Magdalena Mnichowska-Polanowska - adiunkt naukowo-dydaktyczny tel. + 48 91 466 16 54; e-mail: magdalena.mnichowska.polanowska@pum.edu.pl

 

 

Studia Stacjonarne I i II stopnia - przedmioty obowiązkowe

WYDZIAŁ

   KIERUNEK   

 PRZEDMIOT / PLIKI 

Medycyny

i Stomatologii

Lekarski

MIKROBIOLOGIA - III rok

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Program

Lekarsko-dentystyczny

MIKROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA - II rok

Regulamin

Harmonogram

Program

Sylabus

MIKROBIOLOGIA JAMY USTNEJ - II rok

Program

Regulamin

Harmonogram

Sylabus

Nauk o Zdrowiu

 Pielęgniarstwo

Położnictwo

MIKROBIOLOGIA - I rok

Regulamin Pielęgniarstwo 

Regulamin Położnictwo

Sylabus Pielęgniarstwo

Sylabus Położnictwo

Program Położnictwo

Konspekty (ćw. 1,2,3)

 

Link do zespołu dla kierunku Pielęgniarstwo, przedmiot "MIKROBIOLOGIA" (I rok):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQV6t_SWddWH7ZOcgdNqV2xT9E3-I77QZGlTQSIK8VQU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0fc0609c-ec5e-44ee-9c57-fb43755cd541&tenantId=b676fe53-41e6-4490-8985-f06b22efbe5b

 

ENGLISH PROGRAM 

FACULTY SUBJECT / FILES

MEDICINE
English Speaking Students

MICROBIOLOGY - III year

Regulations

Schedule

DENTISTRY
English Speaking Students

MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY - II year

Regulations

Schedule 

Syllabus

Programme

ORAL MICROBIOLOGY - II year

Start date

Regulations

Programme

Schedule

Syllabus

 

Studia Niestacjonarne I i II stopnia - przedmioty obowiązkowe

 WYDZIAŁ   KIERUNEK  PRZEDMIOT / PLIKI

Nauk o Zdrowiu

 Pielęgniarstwo 

MIKROBIOLOGIA - I rok

Regulamin

Sylabus

Program

 

Link do zespołu dla kierunku Pielęgniarstwo, przedmiot "MIKROBIOLOGIA" (I rok):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ap7BRMpq_gpNnxtApzX5Ce_Y-2jt0NQjA5nng3uglSUc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c582621f-1a01-4563-b115-e674426165ea&tenantId=b676fe53-41e6-4490-8985-f06b22efbe5b

 

Studia Stacjonarne I i II stopnia - przedmioty fakultatywne

 WYDZIAŁ   KIERUNEK  PRZEDMIOT / PLIKI

Farmacji,
Biotechnologii Med.
i Medycyny Laborat.

Analityka
Medyczna

DIAGNOSTYKA MIKOLOGICZNA - III rok

 Regulamin

Sylabus

Program

WIRUSOLOGIA
- WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA - IV rok

Regulamin

Sylabus

Program

Biotechnologia
Medyczna

DIAGNOSTYKA MIKOLOGICZNA - I rok II st.

Regulamin

Sylabus

Program

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886