Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIABaner informacji z jednostek

Zakład Medycyny Laboratoryjnej


Siedziba jednostki:

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, Teren USK-2 PUM w Szczecinie, Budynek nr III, piętro II


Sekretariat:

Pokój nr 8, piętro II, telefon: 91 466 16 52, e-mail: zmlab@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska - profesor, kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej (e-mail: barbara.dolegowska@pum.edu.pl)

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Elżbieta Cecerska-Heryć - adiunkt naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: elzbieta.cecerska.heryc@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Katarzyna Fiedorowicz - samodzielny referent; tel. + 48 91 466 16 52; e-mail: katarzyna.fiedorowicz@pum.edu.pl
 • mgr Zuzanna Kilczewska - wykładowca; tel. +48 91 466 17 34; e-mail: zuzanna.kilczewska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Katarzyna Mańkowska - adiunkt naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 59; e-mail: katarzyna.mankowska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Agata Pruss - adiunkt naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 55; e-mail: agata.pruss@pum.edu.pl
 • dr n. med. Natalia Serwin - adiunkt naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: natalia.serwin@pum.edu.pl
 • inż. Małgorzata Wróblewska - starszy technik; tel. +91 48 466 16 60; e-mail: malgorzata.wroblewska@pum.edu.pl
 • mgr inż. Marta Gliźniewicz - asystent naukowy | doktorantka; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: marta.glizniewicz@pum.edu.pl
 • mgr Małgorzata Goszka - doktorantka; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: malgosia@goszka.pl
 • mgr Aleksandra Polikowska - doktorantka; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: polikowska.aleksandra@gmail.com

 
 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE / Studia stacjonarne I i II stopnia

 

 

WYDZIAŁ

   KIERUNEK   

PRZEDMIOT / PLIKI

WMiS

Lekarski

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH - III rok

Regulamin

Sylabus

WFBMiML

Farmacja

    WSPÓŁCZESNA ANALIZA INSTRUMENTALNA - II rok

Regulamin

Sylabus

Program

Podział na zespoły i kolejność ćw.

MIKROBIOLOGIA - III rok

Regulamin

Sylabus

Program - sem. zimowy

Program - sem. letni

Konspekty

Biotechnologia medyczna

 MIKROBIOLOGIA OGÓLNA - II rok

Regulamin

Sylabus

Program

Konspekty

MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA - III rok

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Program

Protokoły

MIKROBIOLOGIA I CHOROBY ZAKAŹNE - I st. II

Regulamin

Sylabus

Program / Harmonogram

Konspekty

Analityka medyczna

MIKROBIOLOGIA OGÓLNA - II rok

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Konspekty

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA - III rok

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

Konspekty

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU - IV rok

Regulamin

Sylabus - Mikrobiologia

Sylabus - Analityka Og.

Sylabus - Bioch. i Chemia K.

PROPEDEUTYKA DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ - IV rok

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU - V rok

Regulamin

Sylabus - Serologia g. k.

Sylabus - Immunochemia

Sylabus - Hematologia

Plan zajęć

SYSTEMY JAKOŚCI

I AKREDYTACJA LABORATORIÓW - V rok

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

ORGANIZACJA MEDYCZNYCH LABORATORIÓW

DIAGNOSTYCZNYCH - V rok

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

WNoZ

Dietetyka kliniczna

MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI

Z ELEMENTAMI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ - I rok

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

Konspekty

Ratownictwo medyczne
z bezp. morskim
i sektora offshore

MIKROBIOLOGIA - I rok

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Program

Konspekty

 

 

ENGLISH PROGRAM 

FACULTY SUBJECT / FILES

    MEDICINE English Speaking Students    

   RESEARCH METHODOLOGY - III year 

Regulations

Syllabus

 

 

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE / Studia Stacjonarne I i II stopnia 

WYDZIAŁ

   KIERUNEK   

 PRZEDMIOT / PLIKI

WNoZ

Pielęgniarsto

Położnictwo

SEROLOGIA GRUP KRWI Z TRANSFUZJOLOGIĄ - I st. II

Regulamin

WFBMiML

Farmacja

POTENCJAŁ REGENERACYJNY PŁYTEK KRWI

I JEGO ZASTOSOWANIE WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE - III rok

Regulamin

Sylabus

Program

METODY MOLEKULARNE W MIKROBIOLOGII - III rok

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - IV rok

Regulamin

MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA - IV rok

Regulamin

LIPIDOMIKA WSPÓŁCZESNA - V rok / II st. II

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

Zaliczenie

TECHNIKA PISANIA I PREZENTOWANIA PRAC NAUKOWYCH - V rok / II st. II

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

Biotechnologia

medyczna

LIPIDOMIKA WSPÓŁCZESNA - V rok / II st. II

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

Zaliczenie

METODY MOLEKULARNE W MIKROBIOLOGII - III rok

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

TECHNIKA PISANIA I PREZENTOWANIA PRAC NAUKOWYCH - V rok / II st. II

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

POTENCJAŁ REGENERACYJNY PŁYTEK KRWI

I JEGO ZASTOSOWANIE WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE - III rok

Regulamin

Sylabus

Program

Analityka

medyczna

METODY MOLEKULARNE W MIKROBIOLOGII - III rok

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

TECHNIKA PISANIA I PREZENTOWANIA PRAC NAUKOWYCH - V rok / II st. II

Regulamin 

Sylabus

Plan zajęć

PRZEWODNIK PO MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM - II rok

Regulamin

Sylabus

POTENCJAŁ REGENERACYJNY PŁYTEK KRWI

I JEGO ZASTOSOWANIE WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE - III rok

Regulamin

Sylabus

Program

LIPIDOMIKA WSPÓŁCZESNA - V rok / II st. II

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

Zaliczenie

 

 

Studia Niestacjonarne I i II stopnia 

 WYDZIAŁ   KIERUNEK  PRZEDMIOT / PLIKI

WNoZ

Dietetyka kliniczna

MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI

Z ELEMENTAMI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ 

- I rok 

Regulamin

Sylabus

Plan zajęć

 

 

 Studia III stopnia

PRZEDMIOT PLIKI
Badania ilościowe w medycynie i naukach o zdrowiu 

Regulamin

Sylabus

Metodologia badań naukowych

Regulamin

Sylabus

Program

Przygotowania projektu i pozyskiwanie środków na badania naukowe 

Regulamin

Program

Sylabus

 

 

 

 

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886