sylabusy 3 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 2022/2023
Anestezjologia i reanimacja link link

Chirurgia i onkologia
Oddział Kliniczny Chirurgii Dzieciecej

link link
Chirurgia i onkologia
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
link link
Chirurgia stomatologiczna link link
Choroby przyzębia link link
Choroby wewnętrzne link link
Dermatologia i wenerologia link link
Endodocja przedkliniczna link link
Farmakologia link link
Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego link -
Okulistyka link link
Ortodoncja link link
Pediatria link link
Podstawowe  procedury medyczne - link
Protetyka stomatologiczna link link
Radiologia ogólna i stomatologiczna link link
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna link link
Stomatologia zachowawcza z endodoncją link link
Przedmioty do wyboru:
Elementy żywienia klinicznego w stomatologii - link
Komunikacja interpersonalna link -
Medycyna/opieka paliatywna w stomatologii
-aspekty psychologiczno-społeczne
link link
 
Praktyki studenckie link link

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886