sylabusy 3 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 22/23 2023/2024
Anestezjologia i reanimacja link link  

Chirurgia i onkologia
Oddział Kliniczny Chirurgii Dzieciecej

link link  
Chirurgia i onkologia
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
link link  
Chirurgia stomatologiczna link link  
Choroby przyzębia link link  
Choroby wewnętrzne link link  
Dermatologia i wenerologia link link link
Endodocja przedkliniczna link link  
Farmakologia link link link
Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego link - -
Okulistyka link link  
Ortodoncja link link  
Pediatria link link  
Podstawowe  procedury medyczne - link  
Protetyka stomatologiczna link link link
Radiologia ogólna i stomatologiczna link link link
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna link link link
Stomatologia zachowawcza z endodoncją link link  
Przedmioty do wyboru:
Elementy żywienia klinicznego w stomatologii - link  
Komunikacja interpersonalna link -  
Medycyna/opieka paliatywna w stomatologii
-aspekty psychologiczno-społeczne
link link  
 
Praktyki studenckie link link  

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886