sylabusy 3 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 22/23 2023/2024
Anestezjologia i reanimacja link link link

Chirurgia i onkologia
Oddział Kliniczny Chirurgii Dzieciecej

link link link
Chirurgia i onkologia
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
link link link
Chirurgia stomatologiczna link link link
Choroby przyzębia (fantomy) - - link
Choroby przyzębia link link link
Choroby wewnętrzne link link link
Dermatologia i wenerologia link link link
Endodocja przedkliniczna link link link
Farmakologia link link link
Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego link - -
Okulistyka link link link
Ortodoncja link link link
Pediatria link link link
Podstawowe  procedury medyczne - link link
Protetyka stomatologiczna link link link
Radiologia ogólna i stomatologiczna link link link
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna link link link
Stomatologia zachowawcza z endodoncją link link link
Przedmioty do wyboru:
Elementy żywienia klinicznego w stomatologii - link link
Komunikacja interpersonalna link - -
Medycyna/opieka paliatywna w stomatologii
-aspekty psychologiczno-społeczne
link link -
 
Praktyki studenckie link link link

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886