sylabusy 4 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 22/23 23/24 2024/2025
Alergologia link link link  
Chirurgia stomatologiczna link link link  
Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią link link link  
Choroby przyzębia link link link  
Choroby błony śluzowej link link link  
Choroby zakaźne link link link  
Farmakologia kliniczna link link link  
Gerostomatologia link link link  
Medycyna sądowa link link link  
Neurochirurgia link link link  
Neurologia link link link  
Nowoczesne metody terapii stomatologicznej - link link  
Otolaryngologia link link link  
Ortodoncja link link link  
Prawo i etyka w stomatologii link link link  
Protetyka stomatologiczna link link link  
Radiologia stomatologiczna link link link  
Rehabilitacja link link link  
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna link link link  
Stomatologia zachowawcza z endodoncją link link link  
ULDEK (Uczelniany Lekarsko-Dentystyczny
Egzamin Końcowy)
Przygotowanie do LDEK
link link link  
Zarządzanie i ekonomika - - link  
Przedmioty do wyboru
Fizjoterapia w stomatologii - link link  
Logopedia w medycynie - - -  
Rysunek i modelarstwo w stomatologii link - -  
Stomatologia estetyczna link link -  
 
Praktyki studenckie link link link  

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886