sylabusy 4 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 22/23 2023/2024
Alergologia link link link
Chirurgia stomatologiczna link link  
Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią link link  
Choroby przyzębia link link  
Choroby błony śluzowej link link  
Choroby zakaźne link link link
Farmakologia kliniczna link link link
Gerostomatologia link link link
Medycyna sądowa link link  
Neurochirurgia link link link
Neurologia link link link
Nowoczesne metody terapii stomatologicznej - link  
Otolaryngologia link link  
Ortodoncja link link  
Prawo i etyka w stomatologii link link  
Protetyka stomatologiczna link link link
Radiologia stomatologiczna link link link
Rehabilitacja link link link
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna link link link
Stomatologia zachowawcza z endodoncją link link  
ULDEK (Uczelniany Lekarsko-Dentystyczny
Egzamin Końcowy)
Przygotowanie do LDEK
link link  
Zarządzanie i ekonomika - - link
Przedmioty do wyboru
Fizjoterapia w stomatologii - link  
Logopedia w medycynie - -  
Rysunek i modelarstwo w stomatologii link - -
Stomatologia estetyczna link link  
 
Praktyki studenckie link link  

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886