sylabusy 4 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 2022/2023
Alergologia link link
Chirurgia stomatologiczna link link
Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią link link
Choroby przyzębia link link
Choroby błony śluzowej link link
Choroby zakaźne link link
Farmakologia kliniczna link link
Gerostomatologia link link
Medycyna sądowa link link
Neurochirurgia link link
Neurologia link link
Nowoczesne metody terapii stomatologicznej - link
Otolaryngologia link link
Ortodoncja link link
Prawo i etyka w stomatologii link link
Protetyka stomatologiczna link link
Radiologia stomatologiczna link link
Rehabilitacja link link
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna link link
Stomatologia zachowawcza z endodoncją link link
ULDEK (Uczelniany Lekarsko-Dentystyczny
Egzamin Końcowy)
Przygotowanie do LDEK
link link
Przedmioty do wyboru
Chirurgia periodontologiczno-implantologiczna - -
Fizjoterapia w stomatologii - link
Logopedia w medycynie - -
Rysunek i modelarstwo w stomatologii link -
Stomatologia estetyczna link link
 
Praktyki studenckie link link

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886